Här i Kransen blir det gågata om några veckor

gågata
Här blir det gågata: Korsningen mellan Tegelbruksvägen, Nybodagatan och Svandammsvägen.
I sommar kan restauranglivet få extra fart i Midsommarkransen. Den 25 maj är det premiär både för en gågata och ett sommartorg.

Bilarna får maka på sig i Midsommarkransen i sommar. I stället får flanörerna mer utrymme, när det blir gågata och torg på Svandammsvägen.

Gågatan ska ligga i korsningen mellan Tegelbruksvägen, Nybodagatan och Svandammsvägen. Torget ska skapas i höjd med Midsommarparken.

gågata

I höjd med Midsommarparken blir det ett sommartorg.   Foto: Åsa Sommarström

– Vi ska sätta ut möbler och växter  områdena så att folk kan slå sig ner. Tanken är förstås också att det ska finnas uteserveringar, men hur mycket det blir av det beror på om de lokala restaurangägarna söker tillstånd, säger Hans-Olov Blom, handläggare på trafikkontoret.

I början av april skickade trafikkontoret ut information till restauranger och kaféet i området, om att de kan ansöka om att få använda gatan som uteservering i sommar, hos polismyndigheten. Vill de servera alkohol måste de även ansöka hos tillståndsenheten.

Även Älvsjö får troligen att få en sommargågata, på Johan Skyttes väg, men utformningen är inte klar.

– Det har kommit in en del synpunkter från företagarföreningen där. Vilka de är vill jag inte gå ut med, men jag ska träffa företrädare för stadsdelsförvaltningen senare i veckan och diskutera om en lösning, säger Hans-Olov Blom.

Sommargågatan och sommartorget i Midsommarkransen ska finnas den 25 maj–19 september.

Fakta

Det här gäller på gågatan och torget

*Gående får röra sig över hela gatans bredd.

*Parkeringsplatser längs sträckan tas bort.

*Företagare uppmanas att lägga om sina leveranser till kl. 06.00–11.00 längs sträckan.

*Det är möjligt att ansöka om uteservering på ytor som annars används för parkering

Källa: Trafikkontoret
Fakta

Här är stadens alla sommargågator

Rörstrandsgatan, mellan St Eriksgatan och Norrbackagatan (14 maj till och med 13 september).

Bergsgatan, mellan Scheelegatan och Bergsgatan nummer 19 från 14 maj till och med 16 september).

Skånegatan, mellan Renstiernas gata och Östgötagatan (16 maj till och med 17 september).

Norra Agnegatan mellan Fleminggatan och Hjärnegata (17 maj till och med 16 september).

Norrtullsgatan , mellan Karlbergsvägen och Surbrunnsgata (18 maj till och med 18 september).

Norrtullsgatan, gångstråk mellan Observatoriegatan och Vidargatan (omregleringen påbörjas 18 maj).

Swedenborgsgatan, mellan St Paulsgatan och Fatbursgatan (21 maj till och med 19 september).

Nybrogatan, mellan Linnégatan och Kommendörsgatan (24 maj till och med 18 september).

Svandammsvägen, sommartorg i höjd med Midsommarparken ( 25 maj till och med 19 september).

Svandammsvägen, korsningen mellan Tegelbruksvägen, Nybodagatan och Svandammsvägen (25 maj till och med 19 september).

Hornsbergs Strand mellan Eyvind Johnsons Gata och Elersvägen  (28 maj till och med 23 september).

Ej helt klart:  Johan Skyttes väg, en del av vägen kan bli sommargågata.

Källa: Stockholms stad