Sommarjobb för nior slopas

I fjol sommarjobbade 765 unga i Sundbyberg.
I fjol sommarjobbade 765 unga i Sundbyberg.
Reglerna för sommarjobb görs om. I år kan inte ungdomar i årskurs nio få jobb via kommunen längre. Även sommarjobbsgaranti skrotas som begrepp.

– Vi ska inte curla unga, säger Josefin Malmqvist (M).

Det är dags för Sundbybergs unga att söka sommarjobb. I fjol fick 765 unga från årskurs nio till tvåan på gymnasiet jobb enligt stadens sommarjobbsgaranti. I år har det blågröna styret tagit bort möjligheten för elever i årskurs nio att få jobb via kommunen, endast personer födda 1998 och 1999 kan söka.

– På den feedback vi sett från arbetsgivare har niorna haft det svårast att genomföra sina uppgifter. Det kan handla om att komma i tid, att dyka upp varje dag tillexempel. De som går i gymnasiet har haft lättare att följa sådana riktlinjer. Generellt är niorna kanske inte riktigt lika mogna, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd.

Är inte det orättvist mot ansvarsfulla nior?

– Det klart att förändringar alltid väcker känslor. Men vi tror att det blir det bättre och gör förändringar från och med nästa år som kommer till glädje för de som går i nian idag, säger Josefin Malmqvist.

En förändring är att förlänga perioden för sommarjobb från två till 3-4 veckor 2018.

– Vi gör en liten växling. De som går i nian idag får då möjlighet att jobba längre, då kommer man bättre in i jobbet. Syftet är ju att unga ska få en fot in på arbetsmarknaden, det är jätteviktigt, säger Josefin Malmqvist.

Garantin som begrepp slopas också, men enligt Malmqvist betyder inte det att det kommer att bli svårare att få jobb.

– Vi har inte ändrat kriterierna. Men vi har tagit bort ordet garanti. Det skickar märkliga signaler till unga att man får jobb utan man behöver anstränga sig, vi tycker inte man ska ta det för givet. Vi ska inte curla någon här, det ska bli mer likt den vanliga arbetsmarknaden, säger Josefin Malmqvist.

Istället för att alla får samma lön som förra året, får de som är födda 1998 en timlön på 88,40 kronor, medan de som är födda 1999 får 85,40 kronor.

– Vi har sett att andra kommuner i länet har differentierad lön. De som är äldre har ofta lite mer erfarenhet och då tycker vi att det är rätt att de får några kronor extra för jobbet de utför, säger Josefin Malmqvist.

Det politiska styret vill även stärka kopplingen till näringslivet och vill att de privata företagen ska vara med och betala, till skillnad från idag då kommunen betalar ungdomarnas löner.

Precis som tidigare år kommer även ensamkommande flyktingbarn att kunna få jobb via kommunen, då är åldersgränsen inte lika fast.