Sommarjobb inte bara kommunansvar

JÄRFÄLLA Kommunen har inte ansvar för att ge sommarjobb till alla unga. Däremot jobbar kommunen allt mer för att skapa fler vägar till jobb för unga, bland annat genom kontakter med näringslivet, jobbcoachning och vägledning för unga.

Det skriver kommunstyrelsens ordförande Eva Lennström (M), i ett svar på en interpellation från Lotta Håkansson Harju (S). Håkansson Harju ifrågasätter varför kommunen inte satsar på att ge sommarjobb till alla unga.