Sommarjobben i Salem kan tredubblas

Nu kan chanserna till sommarjobb öka i Salem.
Nu kan chanserna till sommarjobb öka i Salem.
Antalet sökbara sommarjobb inom Salems kommun kan bli tre gånger fler än man först planerat. Socialförvaltningen vill att 50 av platserna reserveras åt ensamkommande flyktingungdomar.

Under måndagens möte i kommunstyrelsen beslutades det att Salems kommun nu ska erbjuda 160 ferieplatser.

Antalet ferieplatser kan komma att utökas rejält inom Salems kommun i sommar. Socialförvaltningen vill att 160 jobbplatser erbjuds i stället för de 50 som finns tillgängliga i nuläget.

Bakgrunden är bland annat att socialförvaltningen vill att alla ensamkommande flyktingungdomar mellan 16 och 18 år med permanent uppehållstillstånd ska erbjudas feriearbete, och hälften av de asylsökande ungdomarna i samma ålder. Det skulle ge värdefull sysselsättning och kontakt med arbetslivet samt framtida referenser.

Totalt skulle 50 ensamkommande ungdomar vara aktuella för platserna och därför vill man reservera 50 platser åt de här ungdomarna och erbjuda de resterande platserna till andra ungdomar i Salem.

Det skulle innebära en ökad kostnad för kommunen och därför föreslår socialförvaltningen att runt 1,1 miljoner kronor av statens flyktingbidrag avsätts för att utöka antalet platser.

Frågan kommer att lyftas i kommunstyrelsen under måndagen och det föreslagna beslutet är att styrelsen fattar beslut om att utöka de 50 platserna till 160 och avsätter pengar från flyktingbidraget.

Du som är folkbokförd i kommunen och går i nionde klass alternativt första eller andra året på gymnasiet kan söka feriejobb. Däremot kan du inte få jobb om du tidigare haft en ferieplats. Platserna tillsätts genom lottning och du kan bland annat arbeta inom park- och trädgårdsarbete, barnomsorg, omsorg/äldreomsorg eller som vaktmästare. Det finns även jobb på bibliotek och fritidsgård – men det är inte säkert att du får jobb inom det område du söker.

Mitt i har tidigare berättat om att ungdomarna i Botkyrka inte längre är garanterade sommarjobb.