Sommarsatsning på nyanlända unga

Botkyrka Kommunen vill införa en särskild sommarskola för nyanlända ungdomar som kombinerar sommarjobb och skola. Förslaget kommer ursprungligen från en motion av Moderaterna.

Enligt motionen är det viktigt att glappet inte blir för stort mellan det att ungdomarna kommer hit till dess att skolan börjar.