Körigt i sommartrafiken – se alla planerade vägarbeten i Järfälla

Planerade vägarbeten i Stockholms län 2019
Vägarbeten kan få sommartrafiken att stanna.
Även om det snart råder sommardvala runt om i Stockholm är det full fart på vägarbetena i Järfälla.
Här är alla vägar som påverkas av arbeten under den sena vårkanten och framåt - ända in på hösten.

Snart är det semesterdags för de flesta Järfällaborna och tjälen har gått ur marken.

Några som därför inte tar semester är vägarbetarna som passar på när sommarstiltjen tagit över på vägarna.

Mitt i har listat samtliga planerade arbeten på länets vägar under våren och sommaren. Här får du se upp om du beger dig ut i trafiken i Järfälla.

Trafiken i norr

Mycket stor påverkan:

Järfälla

Väg 267 på Stäketvägen mellan Trafikplats Stäket och Rotebrovägen, i riktning mot Rotebro.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 50km/h

Beläggningsarbete, avsmalning till ett körfält.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 16:00.

Sollentuna

Väg 265, påfarten mot E4 i norrgående riktning.

Omledning: Trafiken leds via cirkulationsplatsen.

Avstängd påfart från väg 265 Norrortsleden ut på E4 norrgående.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-10 05:00.

Stor påverkan:

Järfälla

E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna.

Sprängningsarbete pågår dagtid och kan medföra kortare stopp av trafik påfarten i riktning mot Enköping.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 16:00.

Liten påverkan:

Järfälla

Väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Omledning av Allmänningsvägen för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-31 23:00.

Sollentuna

till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00.

E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i riktning mot Uppsala.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 80km/h.

Montering av skyddsbarriär.

Starttid: Pågåede.

Sluttid: 2019-06-10 16:00.

Trafiken i länet

Vägarbeten som stör trafiken i Stockholms innerstad

Trafiken i innerstan

Mycket stor påverkan:

Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna.

Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

Starttid: Pågående

Sluttid: 2019-12-31 16:00.

Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. 

Omledning: Trafiken leds via Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan för att kunna nå Nybroplan.

Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2021-03-31 00:00

E 20 på Norra Länken mellan Trafikplats Karlberg (163) och Trafikplats Norrtull (164), i riktning mot Uppsala.

Omledning och totalavstängning kommer ske. 22:00-05:00 Montage balk + valv 6-9/5 Montage fackverk etapp 1 26-28/8 Lossa fackverk etapp 1 2-4/9 Montage fackverk etapp 2 16-18/9 Lossa fackverk etapp 2 23-25/9 .

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-30 16:00

Greta Arwidssons Väg nära Roslagsvägen

Greta Arwidsson väg är fortsatt avstängd för ombyggnation.

Starttid: Pågående

Sluttid: 2019-06-15 16:00.

Stor påverkan:

Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 16:00.

Magnus Ladulåsgatan mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgränd.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Schaktarbete. Enkelriktat mellanTimmermansgatan-Lerhusetsgränd Trafiken dirigeras med vakter.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-24 16:00.

Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2022-12-31 00:00.

Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna.

Mellan 11 februari 2019 och 1 mars 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2020-03-01 16:00.

Essinge högväg mellan Stenkullagränd och vändplanen.

Schaktarbete. Vägen avstängd för fordonstrafik under en del av perioden mellan klockan 09-15.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-17 00:00.

Liten påverkan:

Torsgatan från Torsgatan/Torsgränd till Torsgatan/Olof Palmes Gata i riktning mot Vasagatan.

Torsgatan mellan Barnhusgatan och Kammakargatan kommer att vara enkelriktad mot Vasagatan. Barnhusgatan kommer vara avstängd under byggtiden och trafiken kommer att ledas via Västmannagatan-Kammakargatan för att nå Torsgatan i riktning Sankt Eriksplan.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-12 00:00.

Torsgatan från Torsgatan/Torbjörn Klockares Gata till Torsgatan/Norra Stationsgatan båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Avstängda körfält och släckta trafiksignaler förekommer under perioden.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-12 00:00.

E 18.20 vid Trafikplats Bergiusvägen, i riktning mot Norrtälje.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Ledningsarbete.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00

Margretelundsvägen mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen

Margaretelundsvägen avstängd för genomfart mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i båda riktningar på grund av uppställning av mobilkran.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-09-29 23:59

Trafiken i länet

Vägarbeten som stör trafiken i Stockholms söderort

Trafiken i söderort

Stor påverkan

Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna.

Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2020-01-31 16:00.

Liten påverkan

Väg 229 på Tyresövägen vid Skarpnäck, i riktning mot Bollmora.

Tillfälliga begränsningar: Körfält avstängt.

Hastighet: 30km/h

Ny gång och cykelbana längs Flatenvägen

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 23:00.

Trafiken i Södertörn

Stor påverkan

Botkyrka

Väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30km/h

Enklare arbeten med beläggning

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 23:00

Huddinge

E4 av-/påfart från Vårby allé (Tpl Vårby) till E4/E20 (Tpl Vårby) i Huddinge kommun

Omledning: Trafik leds om via väg 259 till trafikplats Fittja.

Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.

Starttid: Pågående.

Sluttid: Tillsvidare.

Haninge

Väg 227 på Dalarövägen mellan Edesövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00.

Nacka

Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 70km/h

Avstängning av ett körfält på 222:an östgående och ett i västgående i höjd med Nacka Gymnasium

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 23:00

Liten påverkan

Botkyrka

Väg 569 från Grödinge till Smällan i riktning mot Vårsta.

Arbete med borrning för vattenledning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 16:00

Huddinge

E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 70km/h

Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 23:00

Haninge

Väg 227 på Dalarövägen mellan Smådalarövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Borttagning av belysningsstolpar och justering av brunnslock.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-19 23:00

Nacka

Väg 260 från Nackarondellen till Planiarondellen i riktning mot Handen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30km/h

Ledningsarbete

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-01 23:00

Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.

Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-23 00:00

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Ledningsarbete i gång- och cykelväg. Omledning av gående och cyklister.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 00:00

Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-30 00:00

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Två körfält avstängda

Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Två körfällt avstängda, trafik leds om till motsatt sida.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-05 00:00

Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h.

Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-05 00:00

Mensättravägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-29 00:00.

Vikinghillsvägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-31 00:00