Sommarväglag året runt

Med en ny maskin och bättre teknik ska den stora cykelleden genom Haninge hållas fri från halka året runt.
Med en ny maskin och bättre teknik ska den stora cykelleden genom Haninge hållas fri från halka året runt.
Kommunens största gång- och cykelled, ­mellan ­Haninge centrum och Tungelsta, har blivit ­säkrare. Sedan årsskiftet ­underhålls den perfekt, oavsett väder.

Så ska det förbli – och fler cykelstråk är aktuella.

­Året runt ska nu den stora cykel­leden mellan Haninge centrum och Tungelsta ha perfekt underlag.

Haninges saltsopare är ute och kör på den stora cykelbanan var och varannan natt ända in i april månad.

Sand sopas bort och saltlake sprids sedan ut från maskinen för att ta bort eventuell isbildning på natten – på morgonen ska asfalten vara perfekt. Saltlaken i sop­saltaren löser upp isbildning ner till ­minus 10 grader.

Stockholms stad var först ut och nu tar Haninge och andra kommuner efter.

– Det ska alltid gå att cykla, promenera, dra barnvagnen eller åka inlines eller annat. Stenar, modd och slask ska vara borta. Det ska alltid vara svart och rent. Eftersom vi slutat sanda banan sedan 1 januari måste vi direkt vara ute och saltsopa så fort det blir minusgrader, säger vägingenjör Peter Sielck.

Aina Helj från Jordbro är en av dem som kommer cyklande på cykelbanan längs Gamla Nynäsvägen.

– Kommunen gör ett jättebra jobb med cykelbanan, det märks att det prioriteras, säger hon.

Gång- och cykelleden mellan Haninge centrum och Tungelsta­ är den viktigaste i Haninge. Inte minst för alla tusentals som ­arbetar vid Jordbros och Hågas industri­områden.

Många i Haninge hoppas nu att fler gång- och cykelbanor får samma ömma behandling – och till nästa år står fler gång- och cykelleder på tur, enligt Peter Sielck.

– Vi kommer i budgeten för 2016–2017 att ha med saltsopning för cykelbanorna Haninge centrum-Gudöbroleden och Haninge centrum-Vega.

Är det några som klagar på att ­saltet rostar sönder cykeln?

– Bara en hittills. Han hade en helt ny cykel och var lite missnöjd. Men de allra flesta är jättepositiva. Det blir ju sommarväglag hela året, säger Mikael Jansson som kör maskinen.

Mats Ohlson, cykelentusiast från Vendelsö, tycker Haninge gör helt rätt som börjat saltsopa.

– Att fler börjar cykla ligger i ­allas intresse. Folkhälsan förbättras, de som måste köra bil kommer fram lättare och det bidrar till att minska koldioxidutsläppen, ­säger han.

– Enligt Haninges cykelplan finns inte en enda meter cykelbana i kommunen, man arbetar i stället med kombinerade gång- och ­cykelbanor. Här skulle kommunen kunna förbättra sitt sätt att se på cykeltrafiken som ett eget trafikslag.

Fakta

De flesta cykelolyckor beror på underhållet

Ungefär 90 procent av alla cykelolyckor där cyklister skadas allvarligt sker i tätort, främst under morgon och eftermiddag då flest cyklar.

Åtta av tio cyklister som skadas allvarligt gör det i en singelolycka.

De vanligaste orsakerna till singelolyckorna kan relateras till drift och underhåll.

Förbättrad halkbekämpning och vinterdäck till cykeln är de åtgärder som har störst potential att minska de allvarligt skadorna. Liksom användning av hjälm samt borttagande av löst grus.

Källa: Statens väg- och ­transportforskningsinstitut