Sopåkare vittnar om utbrett fusk

Sopfusket har pågått i åratal och cheferna har känt till det. Det säger sophämtarna själva. Kommunen fick vissa indikationer redan 2010. Enligt sophämtarna har Sita även fuskat med vägning och debitering.

Redan i mars 2010, det vill säga för över två år sedan, såg Edsbergsbon Jan Amrén hur sophämtarna blandade föreningens sorterade matavfall med hushållssopor. Samma fusk som Lokaltidningen Mitt i avslöjade i förra veckan. Jan Amrén filmade förloppet och konfronterade sophämtarna.

– Förklaringen jag fick var att den ordinarie sopbilen med två fack var på verkstan.

Han informerade kommunen.

– Så att säga att de inte tidigare kände till det här är att fara med osanning.

Jan Amrén är inte den enda som bevittnat fusket. Flera personer som Mitt i har talat med, över hela kommunen, säger samma sak.

Nu berättar också sophämtarna själva att fusket pågått länge. ”Ja vi pratar år och inte månader”, skriver sophämtare i ett brev till redaktionen. Så fort någon av Sitas biogasdrivna 2-facksbilar gått sönder, i princip varje vecka, har sophämtarna, enligt brevet, kommenderats att köra ut med en dieseldriven 1-facksbil. Detta eftersom det inte funnits några reservbilar med två fack.

– Vi jobbar på ackord och normalt tar en vända ungefär sex timmar med en 2-facksbil. Om vi skulle köra hushållssopor och matavfall separat med en 1-facksbil så skulle vi behöva jobba i 12 timmar, utan att få någon övertidsersättning. Det gör ingen och det vet cheferna, säger en sophämtare som vill vara anonym.

Det problematiska med att blanda matavfall med hushållssopor har aldrig diskuterats på arbetsplatsen, enligt honom.

– Allt beror på att cheferna varit för snåla för att köpa in fler eller ens laga 2-facksbilarna, och sen skyller de på oss. Det är för jävligt.

Enligt sophämtarna har Sita, ett av Sveriges största företag inom avfallshantering, dessutom systematiskt fuskat med debiteringen eftersom sopbilarnas system för vägning aldrig helt fungerat. ”Det finns bilar som har registrerat 0 kärl om dagen à 0 kg periodvis. Vad tror du Sita gjorde för att fakturera? Man höftade fram siffror.”

Detta är något som många Sollentunabor som hört av sig till tidningen misstänkt. Björn Wågström i Norrviken har börjat väga sitt avfall för att sedan ringa Sita för att kontrollera om de uppmätt samma mängder vid hämtningen.

– Ingenting stämmer. Och stämmer det inte för mig så stämmer det troligtvis inte för någon annan, säger han.

Sitas chefer i Stockholm vill inte uttala sig om dessa nya uppgifter.

– Jag blir jätteledsen när jag hör det här. Vi håller på att undersöka vad som hänt och nu får vi titta även på dessa uppgifter. Det har varit problem med insamlingssystemet med vägning vilket vi informerat Sollentuna Energi om. Om någon blivit feldebiterad ska det rättas till, säger Sitas informationsansvarige Ann Wulf.

Kristina Sjöblom, Sollentuna Energis avfallschef, medger att de vid enstaka tillfällen fått information om att allt inte stått rätt till.

– Men det har varit i väldigt begränsad omfattning, och då har vi krävt åtgärder.

Att Sita, som sophämtarna hävdar, systematiskt fuskat är för henne nya uppgifter.

– Man utgår från att de gör rätt. Vi får undersöka omfattningen.

I och med att Sollentuna kommun nu byter entreprenör för sophämtning öppnar sig stora möjligheter att kontrollera om Sita skött sig, enligt Kristina Sjöblom.

– Vi har möjlighet att kräva ersättning om något inte stämmer.

Borde ni ha haft bättre kontroll?

– I en affärsmässig relation litar man på varandra. Och Sita är inget litet företag. Fel har begåtts, men det har varit i en begränsad omfattning.