Sopberg kvar i Söderort

Sopbehållarna på Ada Nilssons gata är fortfarande överfulla.
Sopbehållarna på Ada Nilssons gata är fortfarande överfulla.
Enligt Britt Wilén har behållarna på Ada Nilssons gata bara tömts en gång i januari.
Enligt Britt Wilén har behållarna på Ada Nilssons gata bara tömts en gång i januari.
”Jag går ut åt andra hållet så jag slipper se soporna”, säger Britt Wilén.
”Jag går ut åt andra hållet så jag slipper se soporna”, säger Britt Wilén.
Nu fungerar sophämtningen igen, hävdar Ragn-Sells.

Men på sina håll i Söderort ligger fortfarande soppåsar i drivor på gatan.

– Sopbehållarna har bara tömts en gång i januari, säger hyresgästen Britt Wilén.

Lokaltidningen Mitt i har flera gånger tidigare berättat om sopkaoset som bröt ut i Söderort och övriga Stockholm efter årsskiftet.

Ragn-Sells som tog över sophämtningen har haft problem med att tömma sopbehållare med bottentömning. Företaget skriver på sin hemsida att deras ”fordons lyftarmar var underdimensionerade för tömning av de större bottentömmande avfallsbehållarna”.

Men på tisdagen skulle problemen vara bortsopade.

”Situationen ser nu bra ut och vi hämtar enligt ordinarie rutter”, skriver Ragn-Sells på sin hemsida.

Men problemen finns kvar i Söderort.

Britt Wilén har bott på Vantörsvägen i fyra år. Hon är en av 160 lägenhetsinnehavare som är hänvisade till att slänga sina sopor i sopbehållarna på Ada Nilssons gata.

Normalt ska behållarna tömmas en gång i veckan. Hon har aldrig upplevt några problem med sophämtningen tidigare. Men sedan årsskiftet har behållarna bara tömts en gång.

– Det här är ju inte bra. Nu blev det ju dessutom varmt och sopor ruttnar ju mycket snabbare i värme.

Vissa tycker annorlunda.

– Jag vet att det finns råttor i området och de är väl glada nu om de hittar de här soporna, säger Britt Wilén.

Hon hoppas att Ragn-Sells rättar till problemet snarast.

– De får gärna fortsätta med sophämtningen men bara om de sköter sig. Annars tycker jag att Stockholm ska riva upp avtalet.

Enligt Ragn-Sells ska soptömningen fungera bättre.

– Det är helt oacceptabelt. Jag får tacka för stockholmarnas tålamod, så här ska det inte behöva vara, säger Jonas Roupé, marknadsdirektör på Ragn-Sells.

Normalt får Ragn-Sells 15 klagomål om dagen om överfulla behållare. En dag i mitten av januari var siffran uppe i 287. Nu är den nere på omkring 50.

Företaget har satt in extra sopbilar för att komma till rätta med problemet.

– Det kommer fortfarande att dröja åtskilliga dagar innan vi har ett normalläge. Vår ambition är att överfulla sopbehållare ska åtgärdas inom ett dygn, säger Jonas Roupé.

Han uppmanar Britt Willén och andra att fortsätta anmäla när sopbehållare är överfulla.

– Vi har haft problem med vårt adressregister. Det kan vara att en adress saknas eller är fel och att våra bilar åker till fel plats.

Fakta

Här anmäler du överfulla sopbehållare

Ring Stockholm Vatten, 08-454 25 70, måndag-torsdag 07.30-16.00 och fredag 07.30-15.30.

Anmäl via hemsidan.

Källa: stockholmvatten.se