Sopberget växer vid partihallarna

Olagliga sopberget i Årsta bara växer
På Stockholm stads hemsida beskriv Årsta partihallar som ”det gröna färskvaruskafferiet”. Så här såg det ut i förra veckan.
Nästan all frukt och allt grönt som konsumeras i Stockholm passerar ­Årsta partihallar.

Men delar av området används i dag som en gigantisk soptipp där råttor och flugor frodas.

Nedanför en stor gul skylt med texten ”nedskräpning polisanmäls” ligger en av alla sophögar vid Årsta partihallar. Allra värst är det på en gata mellan Importörvägen och Fiskhallsvägen. Här sträcker sig sopberget närmare 100 meter.

På sina håll är det över tre meter högt. En söt, unken lukt ligger i luften och förstärks då och då av vinden. Ovanför berget av rutten broccoli, lök, träpallar och platsdunkar surrar flugor av alla de storlekar.

Problemet med illegal dumpning av sopor vid Årsta partihallar är inget nytt. Det har pågått under flera års tid men har under våren nått en helt ny nivå.

– Man tror knappt att det är sant när man ser det. Det ser inte ut som man är i Sverige, säger Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret.

Grundproblemet är enligt Claes Thunblad företag i området som inte har någon kontroll över sina leverantörer och kunder.

– Det funkar inte så att man slänger ut sina sopor från balkongen och sedan säger att kommunen ska ta hand om dem. Sophanteringen missköts och det är staden och skattebetalarna som får stå för det, säger han.

Staden äger gatumarken vid Årsta partihallar och hyr ut tomtmark till företag som i sin tur hyr ut till näringsidkare. Att hålla efter området kostar i dag kommunen omkring en miljon kronor per år. Att lägga mer pengar på det är inte försvarbart gentemot skattebetalarna, menar Claes Thunblad.

– Vi ska serva stockholmarna, inte företagen.

Delar av gatan där det är som allra värst med sopor ansvarar fastighetsägaren Jernhusen för. De ska nu forsla bort soporna och ansöka om bygglov för att få sätta upp stängsel.

Hans Ånstrand är ordförande i Årsta Partihallars samarbetsnämnd och han menar att det finns några oseriösa företag i området, men att mycket av soporna kommer utifrån.

– Sophantering är dyrt och att dumpa dem här blir ett lätt sätt att göra sig av med dem, säger han.

Att det mesta dessutom sker nattetid gör det svårare att veta vilka som ligger bakom, enligt Hans Ånstrand.

Flera personer som Lokaltidningen Mitt i talat med efterlyser hårdare tag från polisens sida för att komma till rätta med problemen.

En anonym företagare i området berättar att han under flera års tid gjort polisanmälningar gällande den illegala dumpningen. Ingen av dem har lett vidare till åtal.

Vid länskriminalens miljöbrottsgrupp i Stockholm är man mycket väl medveten om problemen vid Årsta partihallar.

– Vi får en del tips och anmälningar, men det är knepigt att komma vidare. Vi måste kunna identifiera personerna som gör det här, exempelvis genom foton eller filmer, säger gruppchef Filippo Bassini.

Han menar att det bästa vore om man kunde ta dem som dumpar på bar gärning, men några resurser till att finnas i området och bedriva spaningsarbete finns inte.

I stället måste kommunen och företagen ta ett större ansvar när det gäller det brottsförebyggande arbetet, anser Filippo Bassini.

– Den lokala polisen skulle också kunna engagera sig, men de har förmodligen inte heller några resurser för den typen av verksamhet. Nedskräpning ger inte mer än böter. Det är andra typer av brott – som våldsbrott och narkotikabrott – som prioriteras.