”Sophämtningen har havererat”

Under sommaren har soptunnorna stått överfulla runt om i Sollentuna.

Kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP) är kritisk till hur sophanteringen skötts.

– Sophämtningen har havererat. Risken finns att man underminerar invånarnas vilja att sopsortera och delta i miljöarbetet. Man borde ha rett ut vad som gäller innan den nya entreprenören tog över, säger Lennart Gabrielsson (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

I början av juli rapporterade Lokaltidningen Mitt i om att ett 80-tal invånare som bor längs med småvägar fått försenad eller utebliven sop­hämtning under juni.

Problemet beror främst på att det nya sophämtarföretaget, Renonorden, till skillnad mot de tidigare sophämtarna vill följa Arbetsmiljöverkets råd och inte backa för att ta sig fram på vägarna, detta för att minska olycksrisken.

På vissa gator finns problemen kvar, med överfulla sopor och invaderande flugor som följd.

En bostadsrättsförening med 42 radhus på Linnés väg, som inte är överens med Sollentuna energi om var soporna ska hämtas, har anmält den uteblivna hämtningen till kommunens tillsynsnämnd, miljö- och byggnämnden. Nu väntar föreningen på besked om var soporna ska hämtas.

Christina Södersten är förste vice ordförande i Sollentuna energis styrelse. Hon håller med kommunalrådet Lennart Gabrielsson om att problemen måste lösas.

– Om många människor känner sig missnöjda måste vi hitta en bra lösning, men servicegraden kanske inte blir så hög som tidigare, säger hon.

Problemet ska även tas upp på kommunstyrelsens nästa möte, i augusti.

– Jag vet att 40–60 hushåll påverkats, men det kan finnas fler fall. Vi ska se över hela problematiken, säger Douglas Lithborn (M), ordförande.

Kunde man ha informerat invånarna om de nya rutinerna innan det nya företaget tog över?

– Kanske med generell information, men det finns 10 000 olika hämtningsställen, säger Lithborn.

Enligt honom kan det bli aktuellt med en lägre sopavgift om vissa invånare får byta hämtställe. Detta är aktuellt för andra invånare vid sjön Ravalen som haft hämtproblem det gångna året.