Sophus rivs och balkonger byggs

Rinkeby Stadsbyggnads­kontoret har beviljat bygglov för fastigheterna Kvarntullen 1, 3, 4 och 8 vid Rinkebysvängen.

Bland annat ska fastigheternas sophus rivas, nya balkonger ska byggas och entréerna rustas upp.