Sopnummer ska hålla gatan ren

STOCKHOLM Modellen med den så kallade Istappstelefonen kan bli aktuell även vad gäller byggsopor som står och skräpar på stadens mark.

– Tanken är att lansera ett nummer dit folk kan vända sig och anmäla om det står sopor på trottoaren, säger Claes Thunblad, enhetschef på trafikkontoret.