Sopor kan bli sommarjobb

Stockholm Miljöförvaltningen i Stockholm är missnöjd med hur återvinningen sköts.

Nu tillsätts en ny utredning för att få bukt med problemet och ett av förslagen är att låta sommarjobbare kontrollera tömning och städning kring återvinningsstationerna.

Sommarjobbarna skulle också kunna fungera som återvinningsvärdar – någon som hjälper folk att sortera rätt och svara på allmänna återvinningsfrågor.