ANNONS

Sopor kan läcka ut gift i Flaten

Mitt i skogen ligger ­metallskrot, bildäck, och tunnor. Nu tänker Salems kommun åtgärda den gamla tippen, som tros läcka föroreningar bland annat till sjön Flaten.

– Gamla deponier ligger och pyr som små sår i naturen, säger Lars Haraldsson på Salems kommun.
ANNONS

Sjön Flaten i Rönninge är på rätt väg. Förra året kunde kommunen konstatera att halterna av övergödande ämnen som kväve och fosfor förbättrats. Dagvattendammar och förbättring avloppsnätet har varit starkt bidragande till att kommunens sjöar mår bättre.

– Nu tar vi nästa steg. Och att se över Ersboda är en del där, säger bygg- och miljöchefen Lars Haraldsson.

Den som besöker Ersboda-området en kilometer nordväst om Flaten och Rönninge centrum kan se metallskrot, plastbitar och gamla bildäck sticka upp ur det översta markskiktet. Tippen lades ned på 1970-talet och troligtvis innehåller den mestadels hushållsopor, men också annat som dumpats illegalt efter stängningen. Eftersom det finns lite information om vad som dumpats på den 7 000 kvadratmeter stora platsen har tippen fått näst högsta riskklassning, vilket betyder att det är stor risk att föroreningar från tippen kan påverka miljö eller människors hälsa. Inledande provmätningar har dock inte visat på några alarmerande nivåer av något ämne.

– Det sker en kontinuerlig urlakning av tippen, förklarar Lars Haraldsson.

Vatten som innehåller föroreningar kan dock nå till sjön Flaten. Enligt Hanna Modin på företaget Sweco, som ska undersöka tippen, är det vanligt att hushållsavfall avger ammonium, men tungmetaller förekommer också.

– Men jag tror inte att Salemborna behöver oroa sig, säger hon.

Det ska inte vara några problem att bada i Flaten och enligt Lars Haraldsson ska tippen heller inte påverka planerna på ett naturreservat i Ersboda eller den 4H-gård som kommunen önskar skapa.

Tre miljoner kronor finns avsatta för att undersöka och sanera Ersboda och andra deponier. Ersboda har högst prioritet och mätningarna börjar på allvar under våren. Nya mätningar görs i höst, samt våren och hösten 2016. Kommunen vill se hur halterna förändras över tid och beslutar därefter om det behövs åtgärder.

– En åtgärd är att täcka in området. En annan att schakta bort massor, säger fastighetschefen Joel Cialec.

ANNONS
Fakta

Ammonium vanligt läckage

Vid gamla deponier med hushållsavfall är ammonium ett vanligt ämne. Ammonium kan leda till syrebrist i vatten.

Tungmetaller förekommer också. De kan påverka djur och människor om de kommer in i kroppen i höga halter, och ge exempelvis njurskador.