Soporna svämmar över

Enligt invånarna på Trondheimsgatan i Husby är den överfulla miljöstugan en vanlig syn.
Enligt invånarna på Trondheimsgatan i Husby är den överfulla miljöstugan en vanlig syn.
Miljöstugan i Husby svämmar över av skräp, vilket lockar råttor och skator.

Felparkerade bilar ­hindrar fordonet som ska tömma kärlen.

Nu vill Svenska bostäder att sophämtarna börjar gå till fots för att hämta avfallet.

Under hösten har irriterade Husbybor uppmärksammat att miljöstugan vid Trondheimsgatan i Husby ofta är överbelamrad med sopor.

Grovsopor och returpapper blandas med avfall som dumpas på golvet och utanför stugan. Det har lockat till sig råttor och skator och blir en sanitär olägenhet för de boende.

– Det kan vara väldigt stökigt i och utanför miljöstugan, speciellt i början av veckorna. Jag tycker att Svenska bostäder gör fel som inte tömmer stugan oftare, säger Dag Rundström en av de som bor på Trondheimsgatan.

Hans granne David Kordshi håller med.

– Jag ser ofta att det är överfullt i stugan, det är inte trevligt för oss som bor där.

Tömning av miljöstugan ska enligt Svenska bostäder ske fyra gånger i veckan, men det är inte alltid sophämtarna lyckas utföra sitt arbete.

– Det finns ett återkommande problem med felparkerade bilar i vändplan in till stugan. Det blir då omöjligt för sophämtarna att komma fram och de tvingas i stället vända och åka tillbaka, säger Joakim Henriksson, förvaltare på Svenska bostäder.

När situationen uppstår ska sopbilarna enligt avtal komma tillbaka dagen därpå. Men så länge de felparkerade ­bilarna blockerar infarten uteblir tömningen.

Svenska bostäder ringer och anmäler de felparkerade bilarna till trafikkontoret som åker dit och skriver ut parkeringsböter. Enligt Lena Bergsten på Svenska bostäder är det dock en kortsiktig lösning på problemet.

– Vi förhandlar med företaget Big bag, som ansvarar för sophämtningen, om möjligheterna att få sophämtarna att parkera sin bil och komma in till fots och hämta soporna. Det rör sig om 50–70 meter som de måste gå med soporna, säger hon.

Det finns nio olika miljöstugor utplacerade i Husby, men enligt Svenska bostäder så är det bara stugan vid Trondheimsgatan som svämmar över.

Dag Rundström upplever att den överfulla miljöstugan gör det svårt att hitta rätt kärl, vilket leder till att folk helt enkelt inte orkar ge sig i kast med sorteringen utan i stället dumpar soporna hur som helst i och kring stugan.

– När man ska sopsortera är det väldigt svårt att se vilka sopor som hör hemma var. Då är det nog många som struntar i att försöka. Man ser hur andra har gjort och tar efter. Man kan undra vad är det för idé att ha sopsortering om någon annan ändå måste sortera om allting i efterhand?

Enligt Lena Bergsten behöver man inte oroa sig för att alla sopor i slutändan ska hamna i samma kärl, även om det är en stor fördel om alla anstränger sig för att göra rätt från början.

– Vi har anlitat ett företag som städar upp och sorterar de osorterade soporna i efterhand, säger hon.

Samtidigt menar hon att det är viktigt att ha kvar sopsorteringssystemet eftersom många tycker att det är viktigt på ett personligt plan att sortera sina egna sopor.

Felparkerade bilar hindrar sopbilen från att komma fram.Joakim Henriksson Svenska bostäder

Fakta

250 hushåll/stuga

En miljöstuga är ett litet hus för sopsortering och återvinning intill bostadshus.

Det finns nio miljöstugor utplacerade i Husby. I snitt delar 250 hushåll på en stuga.

Stugorna ska enligt avtal tömmas fyra gånger i veckan.

För att anmäla en överfull miljöstuga kan du ringa Svenska bostäders kundcenter på: 0771–318 318.

Källa: Svenska bostäder