Soppkök slutar dela ut mat till hemlösa

Nu är det slut med mat till hemlösa från Soppkök Stockholm. I söndags delades den sista måltiden ut på Medborgarplatsen.

– Det är dags för politikerna att agera, säger Elin Jakobsson, aktiv inom rörelsen.

I två och ett halvt år har den ideella folkrörelsen Soppkök Stockholm delat ut mat och kläder till hemlösa och andra behövande på Medborgarplatsen. Men i söndags tog eran slut.

– Det känns som det bästa vi kan göra för att få politikerna att vakna och ta hemlösheten på allvar. Det är ett ställningstagande till politikerna, att det är dags för dem att ta ansvar nu, säger Elin Jakobsson, aktiv inom Soppkök Stockholm.

I maj nekades rörelsen tillstånd av trafikkontoret för att få dela ut mat på Medborgarplatsen, med motiveringen att det inte ansågs önskvärt att skapa träffpunkter för människor med särskild problematik på stadens centrala torg. Men efter att frågan varit uppe i media ångrade sig trafikkontoret, och lät soppköket vara kvar.

Hur känns det att stänga nu?

– Jag tycker att det är synd att det ska behöva gå så här långt. Vi har mötts av både förstående reaktioner, men också av en del oro för vad som ska hända med de utsatta som vi har hjälpt. Men ett samhälle kan inte bygga på välgörenhet utan måste bygga på en fungerande välfärd, säger Elin Jakobsson.

Hon vill bolla den oron vidare till politikerna: Vad ska de göra för att bekämpa hemlösheten?

Anna König Jerlmyr (M) är socialborgarråd och tycker att mycket redan görs för att motverka hemlöshet.

– I våras kom det till exempel en ny hemlöshetsstrategi. Den handlar bland annat om att vi vill att hemlösa ska få bostäder i längre perioder, vilket gör det enklare att arbeta mot psykisk ohälsa och missbruk.

Roger Mogert (S), vice ordförande i socialnämnden, vill redan i vinter fördubbla de runt 60 akuta platserna på härbergen. Han vill också på kort sikt ge mer resurser till frivilligorganisationer som arbetar med hemlöshetsfrågor.

– På lång sikt handlar det också om att minska klasskillnaderna och bygga fler hyresrätter i Stockholm, ­säger han.

Fakta

Privatpersoner som vill väcka opinion

Soppkök Stockholm är en politiskt och religiöst obunden organisation som består av privatpersoner som vill väcka opinion för att få politiker att göra något åt hemlöshet och utanförskap.

Ungefär en gång i månaden har soppköket delat ut mat och kläder på Medborgarplatsen.

Organisationen finns i flera andra svenska städer, bland annat Göteborg. Där kommer verksamheten att fortsätta.

Källa: Soppkök Stockholm