Sopsortering ska underlättas

Värmdös invånare är bra på sopsortering. De närmsta två åren ska kommunen, om planerna går i lås, dessutom få tre nya återvinningsstationer.

Nackaborna har få återvinningsstationer och är usla på sopsortering. Värmdöborna, som har betydligt fler sorteringsstationer per invånare, är bättre än genomsnittssvensken på att sortera sina sopor. Totalt finns det 20 återvinningsstationer och det går 1 950 invånare på en station i Värmdö.

Men det behövs fler, anser Förpacknings- och tidningsinsamlingen. I tätbebyggt område är målsättningen en station inom 400 meter.

– Mölnviks köpcentrum är verkligen akut och jag hade önskat att vi hade en återvinningsstation där nu, men det är svårt med marken. Värmdö kommun har väldigt lite mark och privata markägare vill ogärna använda sin mark till det här, säger Magnus Sandström, regionchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

De två andra planerade återvinningsstationerna ska ligga på infartsparkeringen cirka 500 meter från Brunns centrum och vid Värmdövik. Den i Värmdövik ersätter stationen vid Strömma som togs bort när cykelbanan byggdes.

– Vi hoppas att båda de här stationerna kommer upp redan i år, säger Magnus Sandström.

En riktigt svår nöt att knäcka för Förpacknings- och tidningsinsamlingen är dock situationen i skärgården. För tillfället är förutsättningarna för att sortera återvinningsmaterial där i princip nere på noll.

– Vi har svårt att få till logistiken. Bor det 200 personer på en ö är det inte miljömässigt försvarbart att åka ut och hämta och då är det bättre att förpackningar och annat hamnar i de vanliga soporna där de eldas upp och ger ny energi, säger Magnus Sandström.

Fakta

Sorterar mer

Källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingen