Sopstation får ny plats

Vallentuna Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har tidigare ombetts att ta bort återvinningsstationen vid parkeringsplatsen invid järnvägsstationen Lindholmen i Vallentuna.

Nu har kommunens politiker beslutat att stationen kan behållas, men att den måste flyttas till en plats i närheten. Tjänstemän i kommunen tittar på alternativ för en ny placering.