Sopstation vid skola tas bort

Skuru Återvinningsstationen vid Skuru skola på Värmdövägen kommer att tas bort. Detta efter långvariga protester från föräldraföreningen vid Skuru skola. Det finns ännu ingen alternativ plats.

Nu hänvisas närboende i stället till Skuru återvinningscentral vid Gamla Landsvägen eller återvinningsstationen vid bussvändplan på Hägervägen/Tranväggen.