Sopstrejken var olaglig enligt dom i AD

Sophämtarna vägrade hämta soporna i juli förra året.
Sophämtarna vägrade hämta soporna i juli förra året.
Det var en olaglig stridsåtgärd när sophämtarna på Reno Norden i juli förra sommaren vägrade åka ut och hämta soporna.
Det meddelade Arbetsdomstolen idag.
49 sophämtare ska nu betala mellan 2 500 och 3 500 kronor i skadestånd till Reno Norden.

Efter att vid flera tillfällen skjutits upp kom idag Arbetsdomstolen med sitt utslag kring sommarens stora sopkonflikt på Reno Norden som skapade sopkaos i stora delar av Stockholm under flera månader.

Domstolen hade att ta ställning till om det var en olaglig strejk som sophämtarna utförde och om sophämtarna därför skulle tvingas behöva betala skadestånd till Reno Norden.

Tydlig dom

Domen i AD idag är tydlig. Sophämtarna vidtog en olaglig stridsåtgärd när de 5 juli vägrade åka ut och hämta soporna i Stockholm, skriver domstolen. När ett stort antal sophämtare dagarna efteråt sjukskrev sig var det ett led i stridsåtgärden menar domstolen.

Arbetsdomstolen dömer nu de 49 sophämtarna som deltog i strejken att betala skadestånd till Reno Norden. 29 sophämtare ska betala 3 500 kronor, 13 tidigare anställda ska betala 3 000 kronor och ytterligare 7 personer ska betala 2 500 kronor i skadestånd. Reno Norden hade krävt ett skadestånd på 5 000 kronor per person.

Arbetsdomstolen går nästan helt på Reno Nordens linje men skriver också i domen att arbetsgivarens agerade i samband med konflikten i viss mån bidrog till att skärpa motsättningarna på arbetsplatsen.

Domen i Arbetsdomstolen går inte att överklaga.

Fakta

Därför utbröt konflikten på Reno Norden

1 oktober 2017 började en ny upphandling kring sophanteringen i Stockholm att gälla. Inför den nya upphandlingen krävde Reno Norden att sophämtarna skulle medverka i en inventering av nycklarna till alla soprum.

Sophämtarna vägrade delta i nyckelinventeringen eftersom man hävdade att det inte ingick i deras arbetsuppgifter. Samtidigt menade sophämtarna att nya avtal skulle innebära högre arbetsbelastning och lägre lön.

Konflikten på Reno Norden innebar att Stockholm drabbades av ett omfattande sopkaos under flera månader. Över tusen reklamationer kom in varje dag på Reno Nordens områden när kaoset var som värst.