Soptaxan höjs med 2 procent nästa år

TÄBY Sophämtningstaxan höjs med 2 procent nästa år och slamhämtningen med 3 procent. Övriga avgifter är oförändrade. Kommunen motiverar höjningen bland annat med höjda kostnader för återvinningscentralerna. Nytt för året är att hushåll med gemensam hämtning och som investerar i under­jordiska behållare får minskad grundavgift med 20 kronor.