Friad från Söramord fick ersättning för lidande

söramordet
Vad som egentligen hände 2017 när 17-åringen misshandlades till döds är ännu oklart.
19-åringen som friades från den uppmärksammade dödsmisshandeln vid Söraskolan har beviljats ersättning för tiden han satt häktad. Åklagaren ansåg inte att han skulle ha någon ersättning, men Justitiekanslern höll inte med och beslutade annorlunda.

I  juni 2017 hittades en 17-pojke misshandlad till döds i närheten av Söraskolan i Åkersberga. Kort därefter greps en 18-åring som så småningom åtalades för mordet, men friades av tingsrätten och senare hovrätten.

Enligt domstolarna fanns för många osäkra uppgifter för att fälla honom, inte minst eftersom ytterligare två personer befunnit sig på platsen vid mordet.

Ersätts för lidande

Nu har den friade mannen som hunnit fylla 19 år fått ersättning för den tid han satt anhållen och häktad som misstänkt, totalt fem och en halv månad. 19-åringen, som hela tiden nekat till brott, hade begärt 360 000 kronor för lidandet under tiden i häktet, men Justitiekanslerns (JK) beslut blev lägre – 273 398 kronor.

Det är ändå mer än vad man normalt får om man varit frihetsberövade så länge skriver JK:

”Med hänsyn till att sökanden var misstänkt för ett allvarligt brott och vid tillfället var 18 år bör ersättningen bestämmas till ett högre belopp än det som normalt utgår vid frihetsberövanden av motsvarande längd”.

Mordet ännu ouppklarat

Åklagaren i fallet ansåg att 19-åringen inte alls borde fått någon ersättning, bland annat eftersom han ”misstänkliggjort sig själv genom att lämna uppenbart oriktiga uppgifter i inledande polisförhör”.

Vem som dödade 17-åringen är fortfarande ouppklarat.