Snart är det höst – så många i Österåker och Vaxholm har ångest

Ångest i Stockholm
Ångest, ängslan och oro drabbar flest kvinnor i Stockholms län.
Nästan varannan kvinna och var tredje man upplever ångest och oro i Stockholms län. Österåker och Vaxholm är inga undantag visar siffror från Folkhälsomyndigheten.

Hur mycket vi än försöker förneka det så är det ett faktum – hösten är snart här och påfallande mörker, skolstart eller en vardag tillbaka på arbete kan alltid ge upphov till viss ångest.

I Stockholm län upplever 37 procent av befolkningen någon form av ångest, oro eller ängslan. Siffran är den högsta i hela Sverige. Det framgår av statistik från Folkhälsomyndigheten från 2018.

Men skillnaden är stor mellan könen. I länet upplever i snitt 45 procent av kvinnorna lätta eller svåra besvär av ångest, oro eller ängslan. Bland männen är det 30 procent.

Skillnader mellan kommunerna

Det finns även skillnader mellan kommunerna i länet. I Österåker är ångest något vanligare än snittet i länet, medan det är tvärtom i grannkommunen Vaxholm.

Mest ångest känner kvinnor i Upplands Väsby, medan ångest bland män är vanligast i Salem. Noterbart för Salem är att andelen kvinnor med ångest där är relativt låg jämfört med de ”värsta” kommunerna.

De ligger under snittet

I andra Stockholmskommuner är andelen drabbade av symtomen färre. I Vaxholm och Sollentuna är mindre än var fjärde man drabbad och i Lidingö kommun och i Norrtälje har fyra av tio kvinnor ångest, minst i hela länet.

Här nedan kan du se hur stor andel som har ängslan, oro eller ångest i din kommun.

Fakta

Ångesten i din kommun

Andel invånare med lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest:

Botkyrka

Kvinnor: 42 %

Män: 31 %

Danderyd

Kvinnor: 47 %

Män: 27 %

Ekerö

Kvinnor: 43 %

Män: 34 %

Haninge

Kvinnor: 50 %

Män: 25 %

Huddinge

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Järfälla

Kvinnor: 44 %

Män: 30 %

Lidingö

Kvinnor: 41 % 

Män: 27 %

Nacka

Kvinnor 44 %

Män 32 %

Norrtälje

Kvinnor: 41 %

Män: 34 %

Nykvarn

Kvinnor: 43 %

Män: 27 %

Nynäshamn

Kvinnor: 47 %

Män: 31 %

Salem

Kvinnor: 44 %

Män: 37 %

Sigtuna

Kvinnor: 44 %

Män: 26 %

Solna

Kvinnor: 51 %

Män: 33 %

Sollentuna

Kvinnor: 49 %

Män: 23 %

Stockholm

Kvinnor: 50 %

Män: 35 %

Sundbyberg

Kvinnor: 53 %

Män: 33 %

Södertälje

Kvinnor: 43 %

Män: 29 %

Tyresö

Kvinnor: 45 %

Män: 29 %

Täby

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Upplands Väsby

Kvinnor: 59 %

Män: 35 %

Upplands-Bro

Kvinnor: 46 %

Män: 29 %

Vallentuna

Kvinnor: 42 %

Män: 28 %

Vaxholm

Kvinnor: 42 %

Män: 25 %

Värmdö

Kvinnor: 49 %

Män: 30 %

Österåker

Kvinnor: 48 %

Män: 31 %


Totalt:

Stockholms län

Kvinnor: 45 %

Män: 30 %

Riket

Kvinnor: 42 %

Män: 29 %

Källa: Folkhälsomyndigheten