Sortera matavfallet och sänk sopavgiften

Sophämtningen i Vaxholm och Österåker är bland de dyraste i länet. Täbyborna betalar nästan en hel tusenlapp mindre.

Den som vill hålla i slantarna ska sortera sitt matavfall.

– Ju tätare folk bor desto billigare kan man få det. Och dåliga vägar och båtförbindelser gör att det blir dyrare, så det är klart att det är dyrare här än i Täby, säger avfallshandläggaren Dennis Olsson på Roslagsvatten.

Villaägarnas riksförbund har kartlagt alla soptaxor i landet och jämfört årskostnaden för den vanligaste tjänsten: hämtning varannan vecka av blandavfall i 190-literskärl.

– Det är orimligt att kommunerna tar så olika betalt. En förklaring kan vara att de överprissätter hushåll som inte sorterar ut matavfall, säger Björn Nordlund på Villaägarna.

Möjligheten att sortera matavfall finns redan i Österåker, och i Vaxholm införs det i år. För de Vaxholmsbor som väljer detta blir årsavgiften 2 198 kronor (190-literskärl) – medan de som fortsätter att blanda matrester med övriga sopor får punga ut med nästan en tusenlapp mer (3 138 kronor).

– Tanken är att det ska löna sig att sortera. Stockholmsregionen ligger efter övriga landet när det gäller matavfallssortering, säger Dennis Olsson.

Kritiker menar att det är dåligt att samla in matavfall separat då det går åt mer bränsle?

– Om alla som erbjuds skulle matsortera i Vaxholm skulle det generera bränsle motsvarande 30 000 liter bensin, och för att samla in avfallet går det åt 8 000 liter.

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har varit kritiska mot att priset per kubikmeter blir lägre ju oftare och mer man slänger – en omotiverad mängdrabatt för dem som inte källsorterar.

Men detta försöker man nu komma ifrån.

– Nu blir det ett literpris i stället vilket blir mer logiskt. Vi hoppas att det ska tas emot bra, säger Dennis Olsson.

Tips för att minimera sin kostnad?

– Sortera ut maten och förpackningar så blir det inte mycket kvar, och det som blir kvar ligger inte och luktar.

Fakta

Dyrast i Sollentuna – billigast i Väsby

Dyrast i länet:

Sollentuna 3 159 kronor

Billigast i länet:

Upplands Väsby 1405 kronor

Av 22 kommuner i länet hamnar Vaxholm och Österåker på 5:e och 6:e dyraste plats med 2 370 respektive 2 340 kronor.

Dyrast i landet: Gotland 5 418 kronor

Billigast i landet: Storfors 1 009 kronor

Jämförelsen gäller årsavgift (2013) för hämtning varannan vecka av 190-literskärl.

källa: Villaägarna,

Roslagsvatten