Sorterat matavfall brändes med hushållssopor

Matavfall sorteras av Lidingöborna själva i bruna sopkärl.
Matavfall sorteras av Lidingöborna själva i bruna sopkärl.
Matavfall från Lidingöborna som skulle bli biogas brändes i stället.
Nu ska entreprenören börja hämta matavfall i separat bil för att undvika sammanblandning.

Det var förra året när staden bytte entreprenör för avfallshantering som en del av det utsorterade matavfallet från Lidingöborna samlades in ihop med den osorterade hushållsavfallet och brändes, istället för att rötas till biogas och biogödsel.

Enligt Lidingö stad berodde felet på ett konstruktionsfel på sopbilen som hämtade hushållsavfall. En period ska nu separata bilar hämta hushållens matavfall för att undvika sammanblandning.

Allt fler Lidingöbos sorterar ut sitt matavfall. Förra året anslöt sig  drygt 1 300 hushåll till matavfallsinsamlingen och fick ett brunt sopkärl för detta. Nära 8 000 Lidingöhushåll sorterar ut sitt matavfall. Resterna omvandlas till biogas och biogödsel.