Spabygget på Elfviks udde – Lidingöbor befarar nytt Villa Söderås

Sverker Abrahamsson oroas för staket på grässlänten men VD säger att det inte blir något.
Sverker Abrahamsson oroas för staket på grässlänten men VD säger att det inte blir något.
Vid Villa söderås har täta häckar planterats på den omtvistade markvallen.
Vid Villa söderås har täta häckar planterats på den omtvistade markvallen.
När Blue hotel på Elfviks udde bygger ut oroas Lidingöbor över en upprepning av Villa Söderås.
– Det här är helig mark för Lidingöborna säger öbon Sverker Abrahamsson.
Men hotellets VD lovar fortsatt tillgänglighet.

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.

Tillbyggnaden av Blue hotel på Elfviks udde skapar oro bland dem som gillar att promenera i området.  En som inte är är förtjust är Sverker Abrahamsson, som ofta går där med sina hundar.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. Träden som har avverkats har säkert flera hundra år på nacken. Man kan ju undra om  en ny byggnad behövs på Elfviks udde. De flesta här anser att det är helig mark, säger han.

Sverker Abrahamsson, Elfviks Udde, Blue Hotel

Sverker Abrahamsson gillar inte att så många träd har avverkats, inte heller att en ny väg byggs på Elfviks udde.

Just på Elfvik har Lidingöborna dåliga erfarenheter av ombyggnationer. Alldeles intill har kommunen tvistat med ägarna VSQ properties i över sju år om de höga vallarna som byggts kring Villa Söderås.

Företaget överklagar regelmässigt alla domar, vilket fördröjer processen. Under tiden upprörs Lidingöborna av att det är helt tillbommat kring den omtyckta gamla grosshandlarvillan och restaurangen.

– De har jurister som väl nästan sitter och skriver överklaganden på heltid, säger Göran Grahn (LP), vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Rädd för upprepning av Villa Söderås

När Blue hotel nu bygger befarar Sverker Abrahamsson en upprepning av Villa Söderås. Särskilt retar han sig på några stolpar på grässlänten från hotellet ner mot vattnet som ser ut att markera sträckningen av ett nytt staket.

– Visserligen kan man fortfarande komma ner till havet. Men det känns ju som ett väldigt onödigt ingrepp att kapa av hela den här stora slänten, vi Lidingöbor har alltid fått använda den.

VD:n lovar tillgänglighet

Men VD:n Johan Stenberg försäkrar att de inte kommer att bomma till kring Blue hotel.

– Tillgängligheten ska inte påverkas. Staketpinnarna står bara där i byggskedet. Det är viktigt att man känner att det inte är inhägnat eller tillbommat, säger han.

De flesta här anser att det är helig mark

Sverker Abrahamsson

I en av de bygglovshandlingar som finns hos Lidingö stads är en linje markerad där staketpinnarna står idag. Men det finns inget som säger att ett staket ska uppföras längs linjen. Däremot har man sökt bygglov för ett 1,80 meter högt, tätt och avskärmande plank mot grannfastigheterna. Den här delen av bygglovet har ännu inte behandlats.

”Måste byggas varsamt i Elfvik”

Göran Grahn (LP), vice ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger att att ombyggnation på Elfviks udde måste ske försiktigt.

– Det finns ett riksintresse här i och med inloppet till Stockholm. Alla åtgärder måste göras så varsamt det bara går, säger han. 

Det är sådant som vi inte rår över

Göran Grahn (LP)

Han säger också att tillgängligheten är ett viktig värde att bevara.

– Det anser vi är jätteviktigt. Får vi minsta hum om att det går snett eller att bygglovet inte följs på något sätt agerar vi direkt.

Han påpekar att stadens politiker inte har full bestämmanderätt över vad som sker i Elfvik. Bygglov ges efter gällande detaljplaner.

– Det är sådant som vi inte rår över utan som det är bestämt sedan tidigare, säger han.