Spädbarn fick inte omhändertas

Ett barn till EU-migranter fick inte omhändertas, enligt domstolen.
Ett barn till EU-migranter fick inte omhändertas, enligt domstolen.
Ett barn till EU-migranter, som farit illa, fick inte omhändertas av socialtjänsten i Huddinge.

Det slår kammarrätten fast i en dom.

Den fyra månader gamla pojken placerades i jourhem efter födseln, eftersom föräldrarna som försörjer sig genom att tigga på gatan inte kunde ta hand om honom.

Men föräldrarna fick tillbaka pojken. De flyttade till en bekant, men deras son tappade i vikt och lämnades ensam och pojken placerades återigen i jourhemmet.

Barnet blev dock sjuk i RS-virus och efter sjukhusvistelsen placerades hela familjen i ett gemensamt boende. Enligt socialtjänsten misskötte föräldrarna sin sonen på boendet, då de inte kunde ta hand om honom. Modern bar också på resistenta bakterier, varpå familjen fick flytta.

Därefter tog socialtjänsten i Huddinge beslutet att omhänderta pojken, enligt lagen om vård av unga. Förvaltningsrätten godkände beslutet, men nu har kammarrätten kommit till en annan slutsats.

Kammarrätten konstaterar visserligen att pojken behöver vård och att de är oroade för hans hälsa. Men trots detta kan socialtjänsten inte omhänderta honom, eftersom föräldrarna inte har sin hemvist i Sverige. Enligt domstolen är det rumänska myndigheter som har ansvar för pojken.

Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Svenska Dagbladet som var först att rapportera om domen.

Barnrättsorganisastionen Unicef anser att domen är upprörande och att kammarrätten inte har sett till barnets bästa.

– Fokus för svenska myndigheter måste vara det enskilda barnets bästa och behov av stöd och vård. De har ansvar för att applicera ett barnrättsperspektiv, men det här fallet visar att så inte skett, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef Sverige till Svenska Dagbladet.