Spädbarnsmordet kan vara på väg att klaras upp

Inlindad i ett tygstycke, ensam, kvävd till döds. Så hittades den nyfödda flickan i en gångtunnel i Brunna december 2002.
Fallet har länge varit ett mysterium, men nu kan det vara på väg att lösas.

21 december 2002 hittades en nyfödd flicka död, invirad i ett tygstycke vid en gångbro i Kungsängen. Varifrån flickan kom, vem som lämnat henne där och vem som dödat henne klarnade aldrig. Enligt obduktionen kvävdes hon till döds nästan direkt efter födseln.

En okänd dna-profil har kopplats till mordet på spädbarnet genom att flera personer under årens gång topsats i utredningen.

Polisen skickade in dna-profilen till NFC för familjesökning efter nyår och väntar svar inom några veckor.

Ny lag gör det möjligt att lösa fallet

Efter lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet som gör det möjligt för polisen att spåra misstänkta brottslingar genom att släktsöka i dna-register, har flera gamla brottsfall dammats av hos kalla fall-gruppen i Stockholm.

Det är Nationellt forensiskt centrum, NFC, som gör sökningen i dna-registret. Väntetiden kan vara lång, i vissa fall upp till flera år. Men i och med att polisen nu får efterfråga familjesökningar tas de om hand via en separat avdelning på NFC, vilket kortar väntetiden.

– Det är ofta ett problem att vi väntar på svar, men nu när man genom ett par fall sett att den här typen av sökning faktiskt kan leda till något är även NFC angelägna om att det blir gjort relativt snabbt, säger Göran Olsson som är en av utredarna som jobbar med de kalla fallen.

Poliserna Sture Olovsson och Hans Strindlund vill fortfarande lösa fallet spädbarnsmordet okänt flickebarn

Poliserna Sture Olovsson och Hans Strindlund har aldrig släppt mordet. Foto: Åsa Sommarström

Flickan hittades insvept i ett örngott. spädbarnsmordet okänt flickebarn

Flickan hittades insvept i ett örngott. Foto: Polisen

Flickan ligger begravd vid Kungsängens kyrka.. På gravstenen: "Okänt flickebarn". Spädbarnsmordet.

Flickan fick aldrig något namn. Foto Åsa Sommarström

Fakta

Så funkar dna-registret

Dna-registret kan delas upp i tre olika kategorier:

  • Spårregistret – okända dna-profiler från brottsfall.
  • Utredningsregistret – dna-profiler från personer som är minst skäligen misstänkta för ett brott som kan straffas med fängelse.
  • Dna-registret – dna-profiler från personer som dömts för ett brott där påföljden är annan än böter, eller har godkänt ett strafföreläggande om villkorlig dom.
Källa: NFC