Nu sätts spaden i jorden för nya Ersta sjukhus

Huvudentrén till nya sjukhuset ska flyttas till Folkungagatan från Fjällgatan.
Huvudentrén till nya sjukhuset ska flyttas till Folkungagatan från Fjällgatan.
Nu är miljardbygget i gång.
Två byggnader rivs för att ge plats för nya, större Ersta sjukhus.
– Äntligen, säger Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef.

Turerna har varit många. Grannar, bland andra Jonas Gardell, har protesterat mot det nya sjukhuset, som de anser förstör både utsikt och närmiljö.

Men nu har spaden satts i jorden. Ersta diakoni ska bygga ett större sjukhus, med fler operationssalar och lokaler anpassade för modern sjukvård. Kapaciteten ska växa med femtio procent.

För att få plats med det nya sjukhuset rivs två av husen i korsningen Folkungagatan och Lilla Erstagatan, där psykiatrin och delar av hospice tidigare låg. Det gamla sjuksköterskehemmet sparas. Rivningsarbetena har redan startat och ska pågå fram till i höst.

ersta sjukhus, gamla

Så här är vi vana att se Ersta sjukhus. Byggnaderna längst till vänster i bild, gamla psykiatrin och hospice, ska rivas. Foto: Mostphotos

Sedan börjar schaktarbeten och sprängningar, som ska pågå under runt tio månader innan den nya stommen byggs år 2020.

Hur blir det med buller för grannar och patienter?

– Vi bygger i Stockholms innerstad. Det är klart att det kommer att märkas med buller, damm och vibrationer, säger Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef, och fortsätter:

– Men vi är måna att göra det så försiktigt som möjligt. Resten av verksamheten i huset kommer att fortsätta som vanligt under byggtiden.

Till exempel ska berget sågas först innan det sprängs, för att det ska störa mindre. De gamla byggnaderna som rivs ska även klippas ned för att minska på vibrationerna.

Det nya sjukhuset sett från Erstagatan. Ett smalt stråk bevaras så att man fortfarande kan ta sig mellan Erstagatan och Lilla Erstagatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor och Ratio

Jan-Åke Zetterström är glad att bygget nu är i gång.

– Äntligen, det är fantastiskt att Ersta diakoni som är icke vinstdrivande gör det här för Stockholmarna och för framtiden. Det finns inga andra privata aktörer som gör sådana här satsningar.

Sjukhusparken försvinner

Men grannar har tidigare berättat för Mitt i om sin oro för att kulturhistoriska värden går förlorade, till exempel ska sjukhusparken nästan helt byggas igen.

– Hade det bara varit utsikten som försvann vore det en sak. Men är det kulturhistorisk intressanta värden på spel är det en annan sak, har en granne tidigare sagt till Mitt i.

Bygget väntas ta tre och ett halvt år. Under 2023 ska alltså det nya sjukhuset vara redo för att ta emot sin första patient. Notan beräknas landa på 2,2 miljarder.

Fakta

Ny avdelning för geriatrik

Ersta sjukhus är ett icke vinstsyftande sjukhus som funnits på Erstaklippan sedan 1864. Här finns bland annat kirurgi, hospice och vårdcentral.

Det nya sjukhuset ska ha 90 vårdplatser, kunna ta emot runt 60 000 öppenvårdsbesök och genomföra 6000 operationer per år. En ny avdelning för geriatrik planeras.

Den totala ytan i nya sjukhuset är på runt 23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan samt källare.

Ersta diakoni investerar 2,2 miljarder i att bygga det nya sjukhuset.

Källa: Ersta diakoni