Spana in Söderhöjdens nya friskola

Söderhöjdens nya friskola. Illustration: Krook & Tjäder / Hemfosa
Skola ska bli privat. Ansvarig arkitekt: Helena Ziegler.
Förslaget: Söderhöjden får en nybyggd, privat F-6-skola med plats för 420 elever.

Kommunen vill bygga en ny skola på Söderhöjden. Den 3 april ska ett förslag till markanvisning och att påbörja detaljplanearbetet upp på kommunstyrelsens bord.

– Vi vill bygga en modern skola med de högsta miljö- och hållbarhetsambitionerna, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är logiskt att skapa ett fristående alternativ.

Enligt förslaget ska företaget Hemfosa bygga en privat skola för 420 elever i årskurs F-6. Den tänkta platsen är mitt i Tallbohovsparken, eller Delfinparken som den också kallas.

– Det är viktigt att läka ihop Järfällas olika delar. På Söderhöjden har vi redan en bra kommunal skola och därför är det logiskt att skapa ett fristående alternativ, säger Claes Thunblad.

– Jag ser otroligt goda framtidsförutsättningar,  både Tallbohovskolan och för en ny friskolan. Vi ska sträva efter att båda skolorna ska ha en stor mångfald både bland eleverna och bland personalen, säger Claes Thunblad.Hur ser du på risken att en nybyggd privat skola lockar en viss typ av elever, medan elever med svårare förutsättningar får gå på den gamla kommunala skolan?

Vem som ska driva den nya skolan är inte bestämt.

Själva skolbyggnaden är enligt förslaget minst sagt påkostad. Tanken är att hela området ska skapa förutsättningar för olika möten. Inne i skolan ska det finnas både utrymme för lugn och studiero, men också för vildare aktiviteter i lianer och klätterväggar.

– Fotbollsplanen med grus som finns där i dag ska bli konstgräsplan och intill den kommer det att finnas en paviljong med omklädnigsrum och kiosk som är öppen på kvällar och helger. Vi hoppas att det här blir en mötesplats och ett lyft för hela Söderhöjden, säger Claes Thunblad.

Men än är inget bestämt. Om allt går i lås kan skolan börja byggas 2018.

Översikt över skolområdet. Illustration: Krook & Tjäder / Hemfosa