Mitt i Spånga blickar tillbaka på 2017

Manifestationen i december.
Manifestationen i december.
2017 var året då Spångaborna fortsatte att kräva ökad trygghet, bland annat genom kameraövervakning. I december stängde handlarna i protest och Spångaborna slöt sig an på torget.
Under året fortsatte Bromstenstaden att växa. Mitt i allt det nya lever de gamla Spångaborna kvar då bland annat stora parken namnges efter Tvätt-Anders. Det är tack vare ortshistorikern Anita Pettersson, som skickade in namnförslagen till staden.

Spåkulan:

Spånga. Årets politikervecka i Järva på Spånga IP lockade samtliga partiledare. De har alla redan tackat ja till att komma även nästa år.

Kravet om kameraövervakning till centrum och Spånga station lever vidare med allt starkare påtryckningar från handlare och Spångabor.
Bromstensstaden fortsätter att växa. Frågan om var den planerade skolan på Bromstens IP ska byggas fortsätter.