Spånga center kan bli bostäder

Spånga center
Spånga center
Kontorshuset Spånga center kan rivas och ersättas av lägenheter.

Enligt tidiga planer skulle 370 lägenheter kunna byggas i området.

Kontorshuset Spånga center ligger vid Stormbyvägen, nära Spånga station. Här har bland andra Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Linas matkasse och Swedbank sina kontor.

Huset byggdes 1989, men nu finns planer på att riva det och bygga lägenheter i området. Fastighetsbolaget Profi har – efter flera möten med stadsbyggnadskontoret – ansökt om att detaljplanen för området ändras. Syftet är att bygga bostäder i området.

Enligt ansökan skulle 370 lägenheter kunna byggas där kontorsfastigheterna i dag står. Dessutom finns planer på en förskola, butikslokaler och ett parkeringsgarage med plats för 180 bilar.

I ansökan står också att bostadsbyggandet kräver att de nuvarande kontorsfastigheterna rivs.

Thomas Jonasson, marknadschef på Profi fastigheter, bekräftar planerna men betonar att de är högst preliminära.

– Vi arbetar ständigt med att se över våra fastigheter. Spånga är ett prioriterat utvecklingsområde för staden och det händer mycket på fastighetsområdet. Då är det naturligt att även vi funderar på hur vår fastighet i Spånga kan användas i ett längre perspektiv.

– Men våra planer är ännu i visionsstadiet och detaljplanearbetet är inte ens påbörjat. Om vi gör något i området ligger det kanske 10 eller 15 år fram i tiden, säger han.

Men ni överväger att bygga lägenheter där?

– Efterfrågan på bostäder i Stockholm är väldigt hög och då är det naturligt att vi ser över möjligheterna att bygga bostäder. Men det är inget som kommer att ske imorgon eller ens om tre år.

Men har ni bestämt att ni ska göra om fastigheten på något sätt?

– Vårt uppdrag är att se över hur vi bäst utvecklar våra fastigheter. Om vi inte gör något med våra fastigheter har vi inte utvecklat dem. Något kommer att hända, men just nu kan vi bara säga att vi har ansökt om att starta detaljplanearbetet. Vi arbetar med flera olika visioner.