Spånga-Tensta erbjuder redan gruppbehandling

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erbjuder redan både individuell behandling och behandling i grupp för spelmissbrukare. Men socialsekreterarna behöver höja kompetensen.

 – Vi erbjuder både individuell behandling och behandling i grupp, men saknar KBT-terapi. Men ett utvecklingsarbete pågår där de fyra stadsdelarna i västerort ska erbjuda samtligas öppenvård till samtliga invånare eller brukare, säger Per Kjellander, stadsdelsdirektör.

Spånga-Tensta ska kompetensutveckla alla socialsekreterare kring spelmissbruk, och kunskapshöjande insatser planeras för budget- och skuldrådgivare, anhörigstödjare, handläggare och preventionssamordnare.

– En konferens är planerad i början av februari, säger Per Kjellander.

Socialstyrelsen har nyligen kommit ut med rekommendationer och det behöver stadsdelsförvaltningen nu ha tid på sig att sätta in sig i, enligt Per Kjellander.

”Mycket väl fungerande” skuldrådgivning

– Befintliga utredningsinstrument behöver kompletteras med frågor som rör spelmissbruk, säger han.

Socialtjänstens förebyggande arbete sker idag genom uppsökande arbete.

Är det ett stort problem med spelmissbruk i Spånga-Tensta?

– Bedömningen är att det finns ett mörkertal och att spelmissbruket i samhället ökat senaste åren, säger Per Kjellander.

Spånga-Tensta har ett anhörigstöd, som vänder sig till både anhöriga till alkohol- och drogmissbruk och till spelmissbrukare.

Och enligt Per Kjellander har Spånga-Tensta en ”mycket väl fungerande” budget- och skuldrådgivning på medborgarkontoret.

– Här får individer stöd utifrån individuella behov, och det är öppet hus på tisdagar mellan klockan 13 och 18, säger han.

Fakta

Detta kan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning göra i frågan

  1. Skuldrådgivning? Ja
  2. Terapi? Ja
  3. Utbildad personal? Inte än, sker under 2018
  4. Anhörigstöd? Ja
Källa: Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning