Spånga kan få färre avgångar

Frågan om vissa pendeltåg ska åka förbi Spånga station utreds just nu.
Frågan om vissa pendeltåg ska åka förbi Spånga station utreds just nu.
Det kan bli färre avgångar på en av Stockholms mest använda stationer.

I vår väntas Spångaborna få besked om stationen blir en skip-stop-station eller inte.

Spånga station är en av länets mest använda pendeltågsstationer. I höstas när SL bekräftade att de utredde en skip-stop-lösning för stationen riktade flera resenärer kritik mot förslaget.

Varje dag tar ungefär 7 100 personer pendeln från Spånga station. Om Spånga blir en skip-stop-station kan det innebära att resenärerna får fyra avgångar i timmen, i stället för dagens sex, i rusningstrafik.

Det är två huvudfrågor som SL tittar på med tanke på den ökade pendeltågskapaciteten när Citybanan öppnar 2017. En av frågorna som utreds är fler tåg i en jämn ström över hela pendeltågsnätet, eller fler tåg uppdelade på snabbtåg och långsammare tåg.

Just nu utreds frågorna och enligt Kristoffer Tamsons (M) Trafiklandstingsråd och ordförande i SL, kan återkoppling eller besked i frågan ges senare i vår.

– Vi har frågat oss hur vi kan nyttja den större kapacitet som Citybanan och miljardinvesteringen i nya pendeltåg skapar på bästa sätt, säger han.

I dagsläget kan Kristoffer Tamsons inte ge något besked för hur pendeltågstrafiken kommer att bli efter Citybanans öppnande 2017 eller hur de olika huvudfrågorna som utreds kommer att påverka Spångaborna.

– Eftersom vi inte är där i processen än vill jag inte säga vad det kan innebära för Spångaborna. Just nu är vi mitt uppe i utredningsarbetet, som är ett gediget arbete med många involverade, säger Kristoffer Tamsons.