Spånga och Tensta får bättre belysning

Många invånare i Spånga och Tensta är missnöjda med belysningen. Dessutom är många otrygga.

Nu ska staden satsa flera miljoner på att lysa upp stadsdelen.

Över hälften av invånarna i Spånga och Tensta är missnöjda med belysningen i stadsdelen. Det handlar bland annat om missnöje med belysningen längs gång- och cykelvägar, vid gångtunnlar och parkvägar.

Dessutom anser nästan 70 procent att det känns otryggt att gå hem ensam på kvällen.

Nu ska staden försöka göra något åt problemen. Under fem års tid, med början i år, satsas 25 miljoner kronor på att förbättra belysningen och snabbare åtgärda trasiga lampor. Pengarna delas mellan Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Farsta.

Förhoppningen är att insatserna ska öka den upplevda tryggheten.