Spånga-Tensta bäst på enkätsvar

Spånga-Tensta När föräldrarna I Spånga-Tensta fick svara på frågor om sina barns förskola hade de högst svarsfrekvens av alla. Hela 85 procent svarade på undersökningen, jämfört med 75 procent i hela Stockholm.

Själva undersökningen visade att föräldrarna blivit nöjdare med förskolan än tidigare men inte riktigt lika nöjda som staden i genomsnitt. Bäst tycker föräldrarna i stadsdelen om familjedaghemmen. Där fick Spånga-Tensta högst resultat i hela Stockholm.