Spånga-Tensta Lex Sarah-anmäler sig själv- klarar inte flyktingkris

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Enheten för ensamkommande vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning anser sig inte klara av det stora inflödet av ensamkommande flyktingbarn. Nu anmäler därför enheten sig själv enligt Lex Sarah.

I anmälan står att det har kommit så många ensamkommande flyktingbarn till Spånga-Tensta stadsdelsområde under hösten att de riskerar att inte få en rättssäker handläggning.

I anmälan står att över 70 ärenden ligger och väntar på handläggare, och att de barn som ärendena berör inte träffar socialsekreterare förrän efter flera veckor i Sverige.

Barnen riskerar därmed att fara illa, och inte få sina behov uppmärksammade, står det i anmälan. Även Farsta stadsdelsförvaltning har gjort en liknande Lex Sarah-anmälan.