Spånga-Tensta vill ha kvar discgolfen

Spånga-Tensta ”I Järva friområde bör det finnas plats för såväl begravningsplats som discgolf och friluftsliv.” Det slog stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta fast på sitt senaste nämndemöte den 25 oktober. Mitt i har tidigare skrivit om discgolfbanan på Järvafältet som hotas av en ny begravningsplats, vilket resulterat i stora protester.

Stadsdelsnämnden är positiva till den nya begravningsplatsen men menar samtidigt att det är ”angeläget att hänsyn tas så att discgolfparken kan finnas kvar i området och att att kontakterna upprätthålls.”