Spångabo vill få förfallen slänt fin

Solhem I slänten mellan Spånga IP och Solhöjden finns fornlämningar och fina gamla fruktträd.

Men området hade kunnat bli ännu finare om det städades upp och gallrades ur, anser en Spångabo som lobbar för detta i ett medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

”Stängslet mot Spånga IP har klippts sönder, så slänten används som latrin vid kulturevenemang”, skriver han och påpekar att skyltarna med information om de gamla gravarna har försvunnit.

Han vill också att staden ska göra upp en plan för att bevara kulturväxterna och se till att de gamla stenmurarna inte raseras genom rotsprängningar.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att Stadsmuseet ska se över frågan om skyltning, och skickar frågan om stängslet vidare till kulturförvaltningen.