Spångabor tar inte upp bajset

Sundby En Brommabo har skrivit till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och meddelat att Spångaborna inte i samma utsträckning som Brommaborna plockar upp sitt hundbajs.

Skribenten berättar att hon rastar sina hundar i grönområdet mellan Eneby och Sundby och att om det fanns skyltar och latriner, precis som i Bromma, skulle fler hund­ägare göra rätt för sig.