Spångas äldre har betalat för lite

Stadsdelen får kritik från Stockholms stad.

Spånga-Tensta har tagit ut för låga avgifter i äldreomsorgen.

I början av året ändrade Stockholm i reglerna för avgifter inom äldreomsorgen.

I Spånga–Tensta stadsdelsförvaltning hängde man inte med i svängarna och konsekvensen var att man inte fick in alla pengarna som de nya reglerna tillät.

När Stockholms stad granskade stadsdelen kritiserade de framför allt att Spånga-Tensta inte hade ett bra sätt att kontrollera vilka inkomster som de äldre hade.

Avdelningschefen för äldre och funktionsnedsatta, Margareta Ericson, menar dock att ­absolut inga pengar kommer att krävas tillbaka.

Men nu är avgifterna reglerade så att det blir dyrare?

– Inte nödvändigtvis, utan det beror från fall till fall. Vi ser till att det blir rätt avgifter – men det handlar inte om en generell höjning överlag, säger hon.

För att få bukt med problemet där Spånga-Tensta tar för lite betalt för äldrevården har stadsdelsförvaltningen anställt tre nya handläggare.

– De ska se till att vi tar ut rätt avgifter från början, säger Margareta Ericsson.

Det handlar inte om en generell höjning överlag.margareta ericson