ANNONS

Spångavägen ska få bättre cykelväg

Spångavägen ska få fler och bättre cykelbanor. Kostnaden blir, enligt beräkningarna, ungefär 15 miljoner kronor.
ANNONS

För några år sedan antog staden en cykelplan. Syftet är att göra det enklare och säkrare att cykla i Stockholm. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till att fler väljer cykel i stället för bil.

Spångavägen utpekas i cykelplanen som ett av pendlingsstråken. Ett pendlingsstråk ska bland annat ha breda cykelbanor, trafiksignaler som är anpassade till cykeltrafik och hög standard på underhåll.

Snart fattar Trafiknämnden beslut om att lägga 15 miljoner kronor på en utbyggnad av enkelriktade cykelbanor på den västra sidan av Spångavägen. Utbyggnaden ska ske på sträckan mellan Enebyvägen och Enevägen. Där har cykelbanan antingen för dålig standard eller saknas helt.

För att få plats med cykelbanan måste berget tas bort på en sträcka och vid rondellen vid Styresman Sanders väg ska bullerskärmarna flyttas, enligt förslaget.

Den östra sidan av Spångavägen får däremot ingen ny cykelbana. Enligt trafikkontoret är bredden där ganska bra och fungerar med hänsyn till hur många som cyklar där i dag. Dessutom kommer trafiken att minska på den sidan när den västra sidan byggts ut.

Enligt en preliminär uppgift från staden kommer åtgärderna att genomföras 2017-2018.

Förra året rustades en annan del av Spångavägens cykelbana. Då fick sträckan mellan Bällstavägen och Bromstensvägen ny asfalt och ny kantsten. Dessutom gjordes korsningarna om så att bilisterna nu måste väja för cyklister.

Allt fler stockholmare cykelpendlar, enligt trafikkontoret. I genomsnitt cyklar Stockholms cykelpendlare nio kilometer enkel resa.

ANNONS
Fakta

Satsar 215 miljoner kronor

Den 16 juni förväntas Trafiknämnden fatta inriktningsbeslut om cykelsatsningar för totalt 215 miljoner kronor.

Spångavägen: 15 miljoner kronor.

Liljeholmsbron och Hornstull: 74 miljoner kronor.

Nybroplan-Gustav Adolfs torg: 21 miljoner kronor.

Stadsgårdsleden: 24 miljoner kronor.

Bällsta bro: 6 miljoner kronor.

Hässelbystråket: 39 miljoner kronor.

Skärholmsstråket, tunnel vid Västertorp: 20 miljoner kronor.

Örbyleden: 16 miljoner kronor.

Källa: Trafikkontoret.