Lista: Ett spännande 2017 väntar Lidingö

Det är näst mest i länet sett till nya bostäder per invånare.
Den nya bron kan komma att börja byggas och framtidens centrumkärna kommer att ta form.
Lidingö går ett spännande år till mötes. Den nya bron kan komma att börja byggas, paviljonger ska sättas upp till nyanlända, framtidens centrumkärna kommer att utkristallisera sig - och följetongen om simhallen ska åtminstone få en geografisk plats.
Fakta

1. Lilla Lidingöbron

Arkitektbild på hur Lilla Lidingöbron kan komma att se ut

I början av 2017 kommer vi att få reda på om det blir dubbelspår eller enkelspår på den nya bron som ska hålla för gång-, cykel-, moped- och spårtrafik. Under året kommer även det exakta utseende på bron att presenteras. Men det är inte förrän vid årsskiftet som byggnationen är tänkt att starta.

Fakta

2. Paviljonger

Så här ser paviljongerna ut.

I år ska Lidingö ordna bostäder till 242 personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. En del av dem kan komma att få flytta in i de bostadspaviljonger som ska komma på plats under 2017. Det rör sig om två byggnader med plats för totalt 50 mindre bostäder. Staden föreslår att paviljongerna placeras på Bosön.

Fakta

3. Centrum-Torsvik

ska%cc%88rmavbild-2017-01-19-kl-12-22-17

Runt 300 nya lägenheter och en fördubbling av handelsytorna planeras i centrumkärnan. I april eller maj väntas vi få reda på hur det är tänkt att se ut utanför Coop och området längs med Odenvägen. Då ska ett första planförslag ut på samråd. Det lutar åt drygt 200 bostadsrätter, bland annat genom att parkeringen försvinner ner under marken.

Fakta

4. Högsätra

Högsätrahuset

Det kom in ungefär 140 synpunkter på det programförslag som var på samråd i höstas. Målet är att ett justerat förslag ska kunna godkännas av politikerna under våren. Men vi får vänta till åtminstone 2018 innan den första spaden är tänkt att sättas marken. Det nuvarande förslaget innefattar 700 lägenheter och en rivning av Högsätrahuset.

Fakta

5. Simhall

Gångsätrahallen

Den nya simhallen har stötts och blötts bland politikerna de senaste åren. Under 2017 ska de i alla fall komma överens om plats. Enligt majoriteten, som ska lägga fram sitt förslag i början av våren, står det mellan bredvid den befintliga Gångsätrahallen och Dalénumområdet. Målet är att den ska invigas senast 2021. För sent, tycker flera oppositionspartier.

Fakta

6. Blåplan

Kottlasjön

I höst är det tänkt att Lidingö ska ha en så kallad Blåplan färdig, som ska ge riktlinjer för hur kustvatten, sjöar och vattendrag ska tas omhand framöver. Arbetet startade 2015 och prover har tagits i bland annat Kottlasjön, Västra Långängskärret och Stockbysjön. Man har undersökt växter, sedement, fiskbestånd och plankton. En fråga är om Kottlasjön behöver och ska restaureras eller inte.

Fakta

7. Snabbcykelbanor...

cykelbana;gångtrafikant;cykel;gång;trafik;foto Åsa Sommarström;

… Nej, inga nya snabbcykelbanor planeras för 2017. I stället ska till exempel Sticklingevägen göras säkrare för gående och cyklister. Under året ska det också tas fram förslag för att skapa boendeparkeringar på trånga platser som Näset, Torsvik och Bodal. Ska det bli avgifter som vi inte har överhuvudtaget i dag? frågar sig nämndordförande Christer Åkerhielm (M).

Fakta

8. Stadshuset

Lidingö stadshus

I februari ska ritningar för en större omgörning av Lidingö stadshus presenteras för kommunstyrelsen för beslut. Från slutet av februari till mitten av april kommer A-huset att vara en byggarbetsplats. Utställningsyta, möteslokaler och besökstoaletter kommer inte gå att använda. Alla hyresgäster har sagts upp. Bland annat har restaurangen Kennys slagit igen. Under hösten kommer en ny restauratör att upphandlas.

Fakta

9. Återanvänt gräs

Det nya konstgräset rullas ut över elslingorna på Lidingövallen.

Lidingövallens gamla konstgräs kommer att få nytt hem när det fördelas på grusplanerna i Bo, Mosstorp samt vid Käppala skola under våren. Samtidigt byggs ett helt nytt utegym på Fågelöuddebadet. Stockbys och äventyrsparken i Sticklinges utegym kommer att få fler redskap. Om Lidingövallen får 400-metersbana under 2017 är fortfarande oklart.

Fakta

10. Hersby gymnasium

hersby gymnasium

Förhoppningen är att eleverna på IM-programmet kommer att få flytta hem från Galcohuset till skolområdet när höstterminen startar. Om kommunen får bygglov kommer en paviljong att sättas upp på skolgården. Utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) hoppas också på en ny detaljplan för Hersby gymnasium under året som tillåter att skolan byggs ut.

Fakta

Annat som händer 2017:

I början av året börjar 80 nya hyresrätter att byggas i Larsbergs centrum.
I september kan en upprustning av lekparken i Larsbergsparken vara klar.
Bostadsområdet Dalénum fortsätter att växa fram.
I januari tas det formella beslutet om Lidingöhem ska sälja ut runt 120 lägenheter.
Den politiska majoriteten har aviserat en översyn av trafikstrategin som togs fram för några år sedan.
Lerduveparken i Rudboda ska få basketkorgar och fotbollsmål.
Fram till och med mars ska snökanoner placeras ut i Grönsta för skidspår och skidverksamheten vid Ekholmsnäsbacken utvecklas.