”Sparar så mycket grönt som möjligt”

Efter protesterna mot utbyggnaden av Töjnanskolan har Moderaterna delat ut flygblad.

”Det är en lögn”, skriver M om att hela grönområdet tas i anspråk.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om protesterna i samband med att Töjnanskolan ska byggas ut för att rymma 750 elever i stället för dagens 300.

En central fråga är om den populära ängen intill kommer att tas i anspråk eller inte.

– Vi vill ha kvar ängen, det är Töjnans sista grönområdet, säger Magnus Jäder som bor i området och har sina barn på Töjnanskolan.

Efter en intensiv opinion i frågan delade Sollentunamoderaterna ut flygblad i området där de dementerade att byggplanerna skulle ta hela grönområdet i anspråk: ”Det är en lögn”, stod det att läsa i flygbladet.

En skiss som White arkitekter tagit fram på uppdrag av Sollentuna kommun visar en tänkbar utformning av det nya skolområdet. På skissen tar området, med den tilltänkta konstgräsplanen, upp i princip hela det område som ängen i dag utgör.

– Jag får inte ihop det, har politikerna inte tittat på tjänstemännens skisser, frågar sig Magnus Jäder.

När Lokaltidningen Mitt i når plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors (M) håller han fast vid moderaternas utfästelse.

– Det var några invånare som hade hört att vi skulle bygga på hela grönområdet. Det stämmer inte. Från majoritetens sida vill vi spara så mycket som möjligt av det gröna i området.

Om arkitektskissen säger Thomas Ardenfors så här:

– När man visar en bild i ett tidigt skede kan man tolka den som att det är så här kommunen kommer att bygga, men det enda som är bestämt är att vi ska dra igång ett planarbete.

Och med detta följer en demokratisk process, menar han.

– Vi kommer att bjuda in till dialog i en rad olika sammanhang, även utöver det lagstyrda samrådet.

Inom kort kommer grannar i området att ha ett öppet möte med Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden angående utbyggnaden av Töjnanskolan.

De kommande fem åren spås barnkullarna i Sollentuna öka med 1 300 barn i åldrarna 6–15 år. Störst är ökningen i Turebergsområdet med 470 fler elever.

I Helenlund och Enebyberg beräknas det bli 300 fler elever.