ANNONS

Spårbilar är på förslag i Torsvik

Spårbilar är på tapeten igen. Nu är det Socialdemokraterna på som hoppas på ett spårbilslinje i Torsviksområdet.
ANNONS

De är snabba, billiga och miljövänliga – och har plats för fyra till sex personer. Resenären knappar in slutstationen och betalar.

Sedan susar spårbilen med en snitthastighet på 45–50 kilometer i timmen utan stopp dit man ska, på en skena fem meter upp i luften.

Hållplatserna ligger med några hundra meters mellanrum och vagnarna avgår var tredje sekund.

Nu föreslår Socialdemokraterna att man ska utreda om ett spårbilsnät skulle fungera i Torsviksområdet, där kommunen planerar att bygga cirka 3 000 bostäder. Målet är att vagnarna ska tas i drift någon gång på 2020-talet.

– Det kan tänkas fungera i förtätade statsmiljöer som Torsviks centrum. Fördelen är att man får total flexibilitet vad gäller tider samtidigt som spårbilar tar sig in i områden som inte trafikeras av bussar, säger Mårten Dahlberg (S), partiets gruppledare på Lidingö.

Göran Tegnér (FP), vice ordförande i tekniska nämnden, är en stark anhängare av spårbilar. Han har arbetat som expert i ämnet sedan 1992 på konsultföretaget WSP.

– De är billigare att bygga än både t-bana och spårvagn. I översiktsplanen vill man dra en spårväg genom Lidingö centrum. Det skulle kosta 1,4 miljarder för en och en halv kilometer spårväg. Prislappen för samma sträcka med spårtaxi är 180 miljoner, förklarar Göran Tegnér.

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, vill inte kommentera förslaget eftersom han inte tagit del av det.

Thomas Bentsson, Miljöpartiets gruppledare på Lidingö, ger samma svar men säger att spårbilar är en intressant idé.

ANNONS