Spårbygge fick tomt att sjunka

Familjen Bjerke har fått hemmet förstört när dubbelspår byggts i Tungelsta. Under sprängningarna har tomten sjunkit och väggar och asfalt har spruckit. Men Trafikverket vägrar ersätta skador.

sidan 5

Jonas Bjerke tycker att det allvarligaste är bristerna i Trafikverkets riskbedömning. ”De har fuskat och konstaterat att de dokumenterat inne hos mig innan bygget. Det har de inte.”