Sparkad rektor vann i AD men sparkas ändå

I mars 2015 stängdes rektorn av från jobbet och 18 april samma år blev han avskedad.
I mars 2015 stängdes rektorn av från jobbet och 18 april samma år blev han avskedad.
Bällstabergsskolans rektor, Bo Östenius, som sparkades av Vallentuna kommun 2015, fick rätt även i Arbetsdomstolen. Det innebär att affären, som redan kostat miljoner, blir ännu dyrare för kommunen.
I domen som kom idag, 5/7, framgår att Arbetsdomstolen (AD) gör samma bedömning som tingsrätten.
Det innebär att kommunen varken hade laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av Östenius, som behåller sin anställning.
Men i ett beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattade för en tid sedan sparkas han ändå.
–  Jag vet inte om vår förhandlingschef har varit i kontakt med Bo ännu , men så är det säger Vallentunas kommundirektör Victor Kilén till Mitt i.

Betalar 24 månadslöner för att slippa rektor

Enligt domarna i AD och tingsrätten ska  kommunen betala 125 000 kronor i skadestånd och närmare en miljon kronor i lön till Bo Östenius.
Till det kommer nu att kommunen, enligt beslutet i arbetsutskottet, köper loss Östenius från anställningen med 24 månadslöner, med hänvisning till en paragraf i Lagen om anställningsskydd.
Utöver det ska kommunen enligt domarna även betala Östenius rättegångskostnader i tingsrätten på drygt 400 000, och nu även hans rättegångskostnader i AD på ytterligare 100 000 kronor.
– Jag är förvånad över att Arbetsdomstolen inte går på vår linje. Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att se till att vår verksamhet sköts enligt gällande regler och rutiner, och vår uppfattning är att så inte har varit fallet här, säger kommundirektör Victor Kilén.

Dyr affär för kommunen

Enligt Vallentuna kommun begick rektor Bo Östenius en rad fel som gjorde att man valde att avskeda honom 2015. Bland annat anklagas han för att ha gjort privata inköp på kommunens kreditkort, ha haft oanmälda och otillbörliga bisysslor och gjort inköp i strid med kommunens regler.
Totalt beräknas hela affären kosta Vallentuna kommun minst 3,5 miljoner kronor, varav minst 2 miljoner för utredningar och egna rättegångskostnader, plus uppsägningskostnaderna som man nyligen beslutade om på runt 1,4 miljoner, dvs totalt runt fem miljoner kronor.
Bo Östenius uppskattar att kommunens ”lilla lek” som han kallar det, kostat skattebetalarna ännu mer 9,5 – 10 mkr.
Han är nöjd med AD:s dom och tycker att beslutet att avsluta hans anställning är tråkigt, felaktig och förhastat.