Spårkaoset i Liljeholmen ska byggas bort i höst

Gångfållorna ska bort och passagen breddas.

Så ska trängseln minska vid Sveriges mest trafikerade plankorsning i Marievik.

Men förslaget möts av kritik.

Redan för ett par år sedan utlovades en lösning för övergången mellan Liljeholmen och Marievik – en flaskhals där det trängs 1 750 personer per timme när rusningen är som värst.

Men arbetet gick i stöpet eftersom trafikkontoret hävde kontraktet med entreprenören. Dessutom var politikerna inte nöjda med lösningen utan ville se en omarbetning.

Nu finns därför ett nytt förslag, som budgeterats till 7,5 miljoner kronor, och som politikerna ska ta ställning till på torsdag. Om det blir verklighet kan spaden sättas i jorden under senhösten i år.

Det som föreslås är att gångfållorna över spåren tas bort och att passagen över Södertäljevägens påfartsramp och trappan blir bredare.

– Det blir ett fritt flöde över spåret, fotgängare och cyklister slipper stå och trängas. Det blir också större plats att stå på vid trafikljuset, när vi smalnar av Södertäljevägens ramp från två till ett körfält vid övergångsstället, säger Johan Nilsson, trafikplanerare.

De gångfållor som tas bort kommer inte att ersättas med järnvägsbommar. Detta trots att det faktiskt går ett antal godståg på sträckan varje vecka. Enligt Trafikverket är det säkrare att tågen kör försiktigt och förvarnar genom att signalera och stannar innan korsningen.

I övrigt ska den befintliga refugen vid busshållplatsen behållas och användas som gångbana, vilket innebär att den gemensamma gång- och cykelbanan kan omvandlas till en ren cykelbana.

Den u-formade slingan intill trappan får en ny gång- och cykelramp där man kan gena upp på Liljeholmsbron.

Men många frågar sig om åtgärderna räcker. I Marievik jobbar redan i dag 7 000 människor och i Årstadal kommer det att bo 14 000 personer när bostadsområdet är färdigbyggt.

– Det är väl bra att de gör något, men det där är ju mest kosmetika. En gångbro vore en bättre lösning, säger Bertil Metzger, som bor i ­Årstadal.

Enligt trafikkontoret är dock en gångbro svår att genomföra rent tekniskt. Man har även tittat på möjligheten att höja cykelbanan till Södertäljevägens nivå, men dragit slutsatsen att det blir för komplicerat och kostsamt.

Dessutom har staden en vision om att överdäcka Södertäljevägen och bygga bostäder.

– Men det är lite cyniskt att hänvisa till det. Det kommer ju knappast att ske inom de närmaste 25 åren, tycker Bertil Metzger.

1 750 personer i timmen trängs vid övergången från Liljeholmen till­ ­Marievik. Snart kan passagen bli bredare.