VD fick sparken från SRV – svarar på kritiken

Kajsa Hedberg har sparkats som SRV:s vd – halva styrelsen har avgått i protest.
Kajsa Hedberg fick sparken av styrelsen - nu svarar hon på kritiken.
VD:n Kajsa Hedberg fick sparken från SRV:s styrelse den 3 november. Orsaken till detta ska ha varit brist på förtroende från presidiet. Bland annat lämnade Bengt Säberg (M) en niopunktslista på en massa problem han såg med Hedbergs ledarskap.
Nu svarar Hedberg på kritiken.
– Den förändring vi drivit kan ha hotat etablerade maktstrukturer som historisk har funnits i bolaget, säger Kajsa Hedberg.

Som Mitt i tidigare berättat råder det kris i Södertörnskommunernas gemensamma avfallsbolag SRV.

Nyligen fick vd:n Kajsa Hedberg sparken av den S-styrda styrelsen. Orsaken till detta ska ha varit brist på förtroende från presidiet.

Bland annat lämnade Bengt Säberg (M) en niopunktslista på en massa problem han såg med Hedbergs ledarskap. Det handlar bland annat om vd Kajsa Hedbergs, enligt Bengt Säberg, alltför snabba omorganisation, uppgifter från visselblåsare inom bolaget om Kajsa Hedbergs ledarstil och Konkurrensverkets granskning av den omtalade direktupphandlingen.

Kajsa Hedberg svarar på kritiken:

– Jag anställdes för att driva förändring. All förändring generar ju motstånd, SRV tycks ha historisk varit centralstyrt. Den förändring vi drivit kan ha hotat etablerade maktstrukturer som historisk har funnits i bolaget. Någonstans har det varit svårt att ifrågasätta förändringsarbetet nu när det har generat ett såpass bra resultat. Då har väl kritiken istället riktats mot mig personligen utan att det funnits någon saklig grund. Jag tycker att det är väldigt olyckligt när man har enskilda individer som får driva sin egen agenda, säger Kajsa Hedberg.

Hedberg: ”Man har blåst upp saker och ting”

SRV:s styrelse säger även att en av de viktigaste orsakerna till beslutet var direktupphandlingarna som Kajsa Hedberg gjorde. SRV utreds nu av Konkurrensverket efter att ha beställt konsulttjänster i mångmiljonklassen utan upphandling.

– Det är olyckligt så här i efterhand att det blev sådan stor kalabalik omkring det här. Vi i ledningsgruppen gjorde bedömningen att vi inte skulle behöva göra en upphandling och fattade beslut kring det. Om det beslutet visar sig vara fel får man ju hantera det. Det känns ju som att man kanske blåst upp saker och ting. Saker har blivit oproportionerliga, säger Kajsa Hedberg.

I samband med att Hedberg fick sparken beslutade alliansens ledamöter att lämna styrelsen. Alliansen hävdar att presidiet i styrelsen tagit på sig en alltför övervakande roll över Kajsa Hedberg, vilket man menar har stridit mot aktiebolagslagen, och att presidiet skapat en konfliktsituation där de kunnat lägga skulden på vd:n.

Hedberg: ”Presidiet tyckte att jag var för fyrkantig”

– Några i presidiet tyckte ju då att jag har varit lite fyrkantig. Jag sa då att jag ber om ursäkt om ja uppfattas som fyrkantig men jag måste följa aktiebolagslagen och reglerna för bolagsstyrning, säger Kajsa Hedberg.

Yngve Jönsson (M), som varit representant för Botkyrka och som tillhörde den grupp moderater som avgick säger att presidiet har blivit ”politiskt korrumperat” och att det är anledningen till att vd:n sparkades.

– Det är fem kommuner som har olika politisk färg. Man är väl inte alltid överens. Enligt min erfarenhet så är ett dilemma att det inte finns något formellt ägardirektiv i bolaget, detta gör att det är lätt för enskilda individer att driva sin egen agenda, säger Kajsa Hedberg.